Publicaties

Miljoenen extra voor duurzame sportparken

Het budget van de Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties is voor 2018 verhoogd. In plaats van de geplande € 6 miljoen is er € 8 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen tot 7 december worden ingediend.

De subsidieregeling opende op 2 januari 2018 en draagt bij aan het doel voor energiebesparing zoals afgesproken in het Energieakkoord. Het benut daarmee het potentieel aan energiebesparing bij sportstichtingen en -verenigingen.

De meeste subsidieaanvragen komen binnen voor zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking, vervolgens voor sportverlichting en binnenverlichting. De grootste groep aanvragers zijn de voetbalclubs, gevolgd door respectievelijk tennis- en hockeyclubs. Het subsidiebudget is afkomstig van het ministerie van VWS. Met de subsidie kunt u investeren in energiebesparing en toepassingen van duurzame energie bij sportaccommodaties.
De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. De subsidieregeling loopt van 2016 tot en met 2020.
Sportverenigingen die zijn aangesloten bij NOC*NSF, of sportstichtingen – die de sportaccommodatie (deels) in eigendom hebben en die door de sportvereniging(en) gebruikt wordt – komen in aanmerking voor de subsidieregeling.
Er is een onderscheid aan subsidiemogelijkheden voor nieuwbouw en renovatie van bestaande bouw. Bij nieuwbouw van de sportaccommodatie komen niet alle maatregelen in aanmerking voor subsidie. Dit omdat nieuwbouw al aan wettelijke eisen moet voldoen met betrekking tot energiebesparing en duurzaamheid.
Indien u deels nieuw gaat bouwen en deels gaat renoveren dan komen sommige maatregelen wellicht alleen in aanmerking voor subsidie wat betreft het te renoveren gedeelte van de sportaccommodatie. Dit dient u ook aan te kunnen tonen.

Er is op dit moment nog € 2,1 miljoen aan subsidie beschikbaar. U kunt een subsidieaanvraag indienen via mijn.rvo.nl tot en met 7 december 2018, 17.00 uur.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'