Publicaties
Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport. Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Minister vindt zes miljoen euro voor noodlijdende sportclubs voldoende

Minister Conny Helder (Langdurige Zorg en Sport) wil zes miljoen euro uittrekken voor amateursportverenigingen die in de problemen komen door de stijgende energieprijzen. Het gaat dan alleen om verenigingen als er sprake is van ‘van acute continuïteitsproblemen’ en als het ‘maatschappelijk belang groot is’. Dat staat in een Kamerbrief. Belangenorganisaties hebben al gemeld dat de zes miljoen veel te weinig is en een minachting voor de sport.

De minister stelt in de Kamerbrief dat ze in de sport ‘scherpe keuzes moet maken om schaarse middelen zo verantwoord en doelmatig mogelijk te verdelen’. Ze schrijft verder: Een deel van de sportsector wordt al gesteund door generieke maatregelen, zoals het prijsplafond voor kleinverbruikers en de TEK. Voor zover dit niet volstaat, er sprake is van acute continuïteitsproblemen en het maatschappelijk belang groot is kan er door amateursportverenigingen een beroep worden gedaan op een nog in te stellen noodvoorziening.’

Voor de amateursport geldt dat een deel van de sector energie-intensief is, maar door de aanvullende voorwaarden niet in aanmerking komt voor de TEK, schrijft de minister. ‘We willen deze organisaties, die sterk steunen op vrijwilligers, helpen bij het opvangen van de gevolgen van de energiecrisis. Dat doen we door samen met gemeenten een noodvoorziening op te zetten voor verenigingen die zelf maatregelen hebben getroffen, maar desondanks in acute nood verkeren door de stijgende energieprijzen. Voor het opzetten van dit noodfonds is in totaal maximaal € 6 miljoen beschikbaar.’

De minister stelt nogmaals dat sportclubs zelf ook energie moeten besparen en op zoek naar extra inkomsten moeten. ‘We doen dus een beroep op de rol die de vereniging zelf kan spelen om de financiële gevolgen op te vangen, bijvoorbeeld door besparingen, verduurzaming of extra inkomsten te genereren, maar bieden hierbij een extra vangnet. In overleg met sportbonden en gemeenten kijken we waar nog verdere ondersteuning nodig en mogelijk is om de amateursportverenigingen extra te helpen bij het nemen van maatregelen om de financiële gevolgen op te vangen.’

Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'