Publicaties

Niet meer inschrijven voor categorie A? Geef dit voor 1 mei door

Stoppen met het standaardelftal op zaterdag of zondag? Stoppen met een ander (reserve-)elftal uitkomend in de categorie A? Overstappen van het zondag- naar het zaterdagvoetbal of andersom? Of met het futsalteam niet meer uitkomen in de categorie A? Stuur dan uiterlijk 1 mei een e-mail naar contact@knvb.nl.

Bij de indeling voor een nieuw seizoen wordt bij de teams die behoren tot categorie A gekeken naar de indeling van het seizoen dat hieraan vooraf is gegaan. Daarnaast wordt rekening gehouden met de gevolgen van promotie en degradatie.

Deze situatie kan ontstaan door onder meer:

  • Niet meer inschrijven van een eerste team ten gevolge van een fusie.
  • Een overstap van een eerste team van het zondagvoetbal naar het zaterdagvoetbal of andersom. Let op: de verenigingen waarvan het 1e elftal komend seizoen een overstap maakt en dit al eerder schriftelijk kenbaar hebben gemaakt hoeven niet opnieuw een bericht te sturen.
  • Een eerste team mannen dat niet meer het niveau heeft om in de competitie voor eerste teams te spelen.
  • Een reserve-team dat nu uitkomt in categorie A en een overstap wil maken van het zondagvoetbal naar het zaterdagvoetbal of andersom.
  • Een reserve-team mannen of eerste of reserve- team vrouwen dat wegens het vertrek of stoppen van spelers aantoonbaar ernstig verzwakt is.
  • Een juniorenteam dat vanwege een andere samenstelling van het team niet meer op het niveau van categorie A kan uitkomen.
  • Niet meer inschrijven van een team voor de futsalcompetitie ten gevolge van een fusie.
  • Een futsalteam dat vanwege een andere samenstelling van het team niet meer op het niveau van categorie A kan uitkomen.

Op schriftelijk verzoek van een vereniging kan het bestuur amateurvoetbal in een situatie zoals hierboven beschreven besluiten een team niet meer in te delen of besluiten een team in te delen in categorie B. Hieraan kunnen door het bestuur amateurvoetbal dan wel voorwaarden worden verbonden.

Uiterlijk 1 mei

Van groot belang is echter dat een dergelijk verzoek uiterlijk 1 mei door de KNVB is ontvangen. Dit geldt voor zowel het veldvoetbal als het futsal. Na 1 mei verwachten we snel duidelijkheid te kunnen geven over het opvullen van de opengevallen plaatsen.

Met deze mogelijkheid om tijdig aan te geven niet meer te willen inschrijven voor categorie A hoopt de KNVB te voorkomen dat tijdens de competitie problemen ontstaan die op dat moment niet meer kunnen worden opgelost. Is een team eenmaal ingeschreven voor een klasse die behoort tot categorie A, dan is het niet meer mogelijk om dit team terug te trekken.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'