Publicaties
Jaap Bisschop

Niets is zo veranderlijk als de mens

Niets is zo veranderlijk als een mens, begint BAV-voorzitter Jaap Bisschop zijn column. ‘Er is een aantal redenen om dit voorwoord op deze wijze te beginnen.

1. Het lag toch echt in de bedoeling om de amateurvoetbalpiramide mede te vullen met een serie beloftenteams van BVO’s en de gedachte was dat dit in 2017/2018 ook zou gaan lukken. Niet dat de BAV daar een voorstander van is, maar we hadden zowel mondeling als schriftelijk al kenbaar gemaakt dat dit geen goede zaak zou zijn in het huidige bestel. Toch waren de plannen, – ja, zelfs de invulling – al in een vergevorderd stadium. Wat schetst de verbazing? Te elfder ure zijn, onder druk, de plannen toch gewijzigd, waardoor komende competitie in hoofdlijnen gelijk zal zijn aan die van vorig seizoen. De tekentafel is nu weer het gebied waar de piramide gestalte moet krijgen. In de vorige editie van dit blad zei ik nog: ‘Als de KNVB luistert naar de clubs, weet men wat ze te doen staat’. Overigens moet mij hier van het hart dat ik het een knappe prestatie van Jan Dirk van der Zee vind, om niet de zin van de KNVB door te drijven, maar een en ander nog eens goed te overzien.

2. Mijn vorige voorwoord ging over de veranderende tijd. Ik had toen niet kunnen bevroeden dat dit ook op mezelf van toepassing zou zijn. Mijn voetbalhistorie bij de sc Elim zal ik hier niet uitmeten, maar één ding was in mijn actieve periode wel een feit: er was een grote mate van rivaliteit tussen mijn cluppie en onze buurclub Hollandscheveld. In de periode dat ik voorzitter van mijn clubje was, relativeerde ik die rivaliteitszin wel enigszins, maar het was toch niet zo dat we elkaar hielpen bij vraagstukken. In de afgelopen periode werd mij – in functie als BAV voorzitter – door genoemde clubs en twee andere (Tiendeveen en Hodo) gevraagd een rol te spelen bij hun aanvraag bij de gemeente van vier kunstgrasvelden. Een lang verhaal kort: met succes is dit gezamenlijke project gelopen. In vroeger tijden was het ondenkbaar dat ik in zo’n kort tijd zo intensief zou samenwerken met de voorzitter van de buurclub en oprecht blij zou zijn met het behaalde resultaat. Het was een geweldige ervaring en een goed voorbeeld van positieve verandering.

3. Het vorige voorwoord sloot ik af met de aankondiging van mijn vertrek, (en dat gaat zeker gebeuren hoor!), maar een maand voor onze ALV is de huidige opvolger nog niet gevonden en uit een drietal districten is een beroep op me gedaan nog even aan te blijven tot de juiste man/vrouw is gevonden. We zijn daar nog niet uit, maar ik sluit niet uit dat u hier nogmaals iets van me gaat lezen.

Ik ben ook maar een mens.’

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'