Publicaties
BAV logo

Nieuw bestuurslid: e-mailadres onbekend

Bij de onderlinge correspondentie binnen het amateurvoetbal wordt logischerwijs gebruik gemaakt van de digitale snelweg. Bericht getypt, druk op de knop en klaar is Kees. De praktijk is echter weerbarstiger. Wanneer er een mutatie plaats vindt binnen een bestuur betekent dit vaak dat niet alle belanghebbenden daarvan op de hoogte zijn. 

Maakt men namelijk gebruik van zijn privé-e-mail adres als het gaat om correspondentie die gerelateerd is aan de bestuursfunctie dan blijft het vertrekkende bestuurslid tot vervelens toe post ontvangen die niet (meer) voor hem of haar bestemd is terwijl de nieuw aangetreden functionaris verstoken blijft van relevante informatie die door externen (zoals de BAV) wordt verstuurd. Dit kan leiden tot misverstanden en irritatie, zoals bijvoorbeeld ook de penningmeester van de BAV herhaaldelijk ondervindt. Een oproep derhalve om in het e-mailverkeer een functie gebonden adres te gebruiken. Dus niet meer jan_jansen007@gmail.nl voor Jan Jansen die behalve een heleboel meer ook penningmeester is van  ”vv Bal op het dak”, maar penningmeester@balophetdak.nl.  Zo blijft het e-mail adres gelinkt aan de functionaris en niet aan de persoon. Bij iedere club is tegenwoordig wel een handige Harry die dit kan regelen. Het voorkomt veel miscommunicatie en daar zijn we allemaal mee gediend.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'