Publicaties
KNVB Zeist

Nieuwe ledenraadsleden amateurvoetbal zijn bekend

Het amateurvoetbal heeft een nieuwe ledenraad. Eens in de drie jaar kunnen verenigingen en leden een vertegenwoordiger kiezen die namens hun in de ledenraad amateurvoetbal komt te zitten.

De verkiezingen waren dit jaar op 12, 13 en 14 december. Gemiddeld heeft 43 procent van de verenigingen en 25 procent van de directe leden zijn stem uitgebracht. Uit ruim tachtig kandidaten zijn de volgende dertig mensen gekozen om de komende drie jaar deel uit te maken van de ledenraad. Tussen haakjes de kieskring:

Feitze Leemburg (1), Joan Boelens (2), Henk Hoiting (3), Chris Ruepert (4), Berend Veen (5), Mark van Toorn (6), Jan Bosch (7), Henk Bolhaar (8), Henk de Roos (9), Yvo Cobussen (10), Theo Aaldering (11), Wim van Hoogstraten (12), Ingrid Kloosterman (13), Jos Bartels (14), Jos Op ’t Einde (15), Jos Blatter (16), Joep Timmermans (17), Sander van Beuzekom (18), Ivar Brouwer (19), Walter Blondeel (20), Klaas Groenendijk (21), Ton Hendrickx (22), Wicher Schreuders (23), Ludo Goudkuil (24), Marc Schoonebeek (25), Evert Woltjes (26), Menso de Maar (27), Fred Coesel (28), Steven Schmitz (29) en Frans Cornelisz (30).

Strategische koers
De ledenraad amateurvoetbal bestaat uit dertig vertegenwoordigers uit verschillende regio’s van Nederland. De ledenraad vormt de algemene vergadering van de KNVB amateurvoetbal. Samen met de directeur-bestuurder amateurvoetbal van de KNVB en de Raad van Toezicht zorgen zij voor de strategische koers van het amateurvoetbal. Daarnaast onderhouden ledenraadsleden het hele jaar door contact met verenigingen in hun eigen kieskring om te zien wat er speelt op en om de velden. Het ledenraadsmodel is een hele directe manier van meedenken en meedoen met de KNVB. We zijn er blij mee dat we een mooie mix zien van mensen die al aantal jaar ervaring hebben, aangevuld met enkele nieuwe namen en gezichten.

De dertig ledenraadsleden hebben namens het amateurvoetbal ook zitting in de bondsvergadering van de KNVB. De ledenraad in de nieuwe samenstelling treedt op 1 januari 2019 aan. De huidige ledenraadsleden blijven aan tot en met 31 december 2018.

Tags: ,
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'