Publicaties

Nieuwe organisatie KNVB is een feit

De KNVB heeft gekozen voor een nieuwe bestuursstructuur. De organisatie moet samensmelten tot één KNVB, dat volgens onderzoekers past bij de tijd waarin wij leven. Het betekent ook definitief het einde van het vrijwilligersmodel, waarbij de leden van de KNVB doordrongen tot in de top van de organisatie. Het voorbereidde bestuursmodel, waaraan het bestuur drie jaar had gewerkt, wordt in de prullenbak gegooid.

Drie jaar lang heeft de amateursectie van de KNVB geworsteld en gewerkt aan een bestuurlijke vernieuwing. Het moest efficiënter en centraler. Met een Verenigingsraad en districtscolleges als vertegenwoordigende organen van de verenigingen. De rechtstreekse inbreng voor de leden verdween daarmee. De nieuwe werkwijze ging begin dit jaar van start, maar viel samen met grote financiële problemen bij de amateursectie.

Miljoenenschuld

De amateurs blijken plots met een miljoenenschuld te kampen, zouden een werkorganisatie hebben die niet meer van deze tijd is en echte medezeggenschap lijkt ver te zoeken. De paniek in Zeist is groot. De arbeidsorganisatie krimpt met 50 fte’s en de contributie per lid gaat omhoog om de financiële schade te beperken. In mei van dit jaar krijgt het bestuur amateurvoetbal te horen dat het zijn biezen kan pakken. Bureau Berenschot ontvangt van de KNVB vervolgens de opdracht onderzoek te doen naar een nieuw passend bestuursmodel. Dat werd zaterdag 20 september in Zeist gepresenteerd.

Digitale tijd

En wat blijkt? Het roer moet weer om. ‘De KNVB is er voor de leden’, schrijven de opstellers. Dus moeten zij gehoord worden. Zeist moet naar de clubs toe en niet andersom. Het moet allemaal lokaler. Gerben van den Berg van bureau Berenschot: ‘In deze moderne digitale tijd wordt juist kleinschaligheid gevraagd.’

De nieuwe aanpak werd tijdens een speciale vergadering op zaterdag 20 september in Zeist door nagenoeg alle leden omarmd, ook al gaat de uitwerking ervan nog enige tijd duren. Maar met ingang van het komende jaar moet een en ander geëffectueerd zijn.

Log lichaam

De snelheid waarmee het nieuwe bestuursmodel wordt ingevoerd deed Hans Engelvaart, afgevaardigde district Oost, cynisch verzuchten: ‘Wie durft nog te beweren dat de KNVB een log lichaam is.’ De Drontenaar hield zijn scepsis niet verborgen. ‘Wie garandeert mij dat we met dit model niet dezelfde fouten maken?’ In ieder geval niet de zittende bestuursleden, zij mogen in de nieuwe opzet niet meer terugkeren.

Er komt straks een Ledenraad van 100 personen, die zich direct gaan bekommeren om alle amateurverenigingen, en een Raad van Toezicht (5 leden). De suggestie van Berenschot om die laatste categorie ook te betalen vond bij de vergadering geen genade.

Voor veel afgevaardigden was het wel duidelijk dat er iets moest gebeuren. Al vond Johan van Oosterhout (district Zuid 2) dat het nu alweer afgedankte bestuursmodel geen tijd heeft gekregen zich te bewijzen. ‘Een model is nimmer de oplossing voor alle problemen. Dat moeten mensen doen’, zei hij. Het rapport van Berenschot zegt over de vernieuwing: ‘Nederland ondervindt de effecten van een financiële en economische crisis, maar ook van de toenemende digitalisering en automatisering van allerlei processen. De maatschappelijke veranderingen gingen daardoor sneller dan ooit en haalden het proces van de bestuurlijke vernieuwing feitelijk in.’

Financiële doorberekening

Dick Visser (West 1) vroeg nog om een financiële doorberekening van het nieuwe model, maar die kon niet gegeven worden. De verwachting is dat het een besparing oplevert, maar het blijft minimaal binnen het bestaande budget. In ieder geval werd uitgesloten dat door de nieuwe plannen, waarin vooralsnog geen plaats is ingeruimd voor districtscolleges, opnieuw de contributie zal worden verhoogd.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'