Publicaties

Onderzoek: 62% inkomsten sportvereniging komt uit contributie

Bijna twee derde (62%) van de inkomsten van verenigingen komt uit contributies. Bij verenigingen zonder eigen accommodatie is dat zelfs drie kwart (73%). Bij verenigingen met een eigen accommodatie komt de helft van de inkomsten uit de contributie en een kwart uit kantine-inkomsten. Dat blijkt uit de jaarlijkse Verenigingsmonitor.

Aan de uitgavenkant is de accommodatie de grootste kostenpost: 29 procent bij verenigingen met een eigen accommodatie en 50 procent bij verenigingen zonder eigen accommodatie.

Enkele andere resultaten uit het Jaarbericht Verenigingsmonitor 2017:

• Bijna de helft van de verenigingsbestuurders (47%) heeft de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met ongewenst gedrag bij of rondom activiteiten van de vereniging.
• Bij 71 procent van de verenigingen is de afgelopen drie jaar op een of meer manieren gewerkt aan verbetering van de kwaliteit van het sportaanbod, zoals cursussen voor trainers/begeleiders (42%) en uitbreiding aantal trainers/begeleiders (28%).
• De gemiddelde leeftijd van de verenigingsbestuurders is 54 jaar. Het gemiddeld aantal bestuursleden is vijf, waarvan een op de drie (29%) vrouw.
• Een derde van de sportverenigingen geeft aan dat het aanbod in hun kantine in het afgelopen jaar gezonder is geworden.
• 87 procent van de verenigingen heeft energiebesparende voorzieningen zoals een HR-verwarmingsketel of isolerende beglazing.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'