Publicaties
Daniel Klijn

Onderzoek: Diversiteit in sportbesturen nog altijd beperkt

Vrouwen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een beperking zijn beperkt vertegenwoordigd in hogere kaderfuncties in de sport. Vooral bondsbestuurders en hoofd-/bondstrainers zijn voornamelijk mannen zonder migratieachtergrond en zonder beperking. Dat blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut.

Een meerderheid van de (olympische) sportbonden heeft inmiddels wel beleidsaandacht voor sociale diversiteit in kaderfuncties, vooral naar leeftijd en geslacht in bondsbesturen. Op verenigingsniveau staat diversiteit in kaderfuncties nog nauwelijks op de agenda en beschouwt de meerderheid dit streven als een luxeprobleem.

Iets meer dan een kwart van de clubbestuurders (28%) is vrouw; onder bestuurders van  sportbonden ligt dit aandeel iets lager. Een kwart tot een derde van de bondsbesturen (28%) en verenigingsbesturen (30%) bestaat alleen uit mannen. Vrouwen zijn het sterkst ondervertegenwoordigd als hoofdtrainer bij sportclubs en als bondstrainer.

Bijna een op de drie clubbestuurders (30%) is momenteel 65-plus; vijftien jaar geleden was dat iets meer dan een op de tien (13%).

Bijna een op de drie clubbestuurders (30%) is momenteel 65-plus; vijftien jaar geleden was dat iets meer dan een op de tien (13%). Mannelijke bondsbestuurders zijn gemiddeld ouder dan vrouwelijke: de helft van de vrouwen en drie kwart van de mannen is 50-plus.

Bijna een kwart van de verenigingen heeft kaderleden met een migratieachtergrond (22%) en/of met een beperking/chronische ziekte (24%). Bij bonden zijn mensen met een migratieachtergrond (8%) en met een beperking (2%) het minst vaak vertegenwoordigd in een beleids-/managementfunctie.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'