Publicaties
KNVB Zeist

Overleg KNVB en belangenorganisaties over zaterdag- en zondagvoetbal

Op 2 april heeft op uitnodiging van de KNVB in Zeist een overleg plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de besturen van de drie belangenorganisaties voor de clubs in het amateurvoetbal: de BAV (algemene belangenvereniging amateurvoetbal), het COH (hoofdklassen), de CVTD (2e en 3e divisies).

Van de kant van de belangenorganisaties werd kort toegelicht wat tot dusver de stand van zaken binnen hun geleding is met betrekking tot de discussie over mogelijke samenvoeging van het zaterdag- en zondagvoetbal bij de amateurs.

Van de kant van het COH werden de werkzaamheden van de daarvoor ingestelde werkgroep en de uitkomsten daarvan in de laatste Algemene Ledenvergadering toegelicht; over met name de speeldag en het aanvangstijdstip van de wedstrijden lopen de standpunten van de hoofdklasseverenigingen uiteen. Alle schriftelijke informatie was al aan de KNVB ter hand gesteld.

De BAV heeft een enquête gehouden onder de verschillende amateurverenigingen en de uitkomsten werden kort toegelicht. Bij de 3e divisie heeft een jaar terug nog een peiling plaatsgevonden, waaruit onvoldoende draagvlak bleek om toen verder te gaan.

Stip op de horizon
In het overleg bij de KNVB is van gedachten gewisseld over oplossingsrichtingen die zoveel mogelijk tegemoet komen aan de bezwaren die er leven, om zo meer draagvlak bij de clubs te creëren. Daarbij kan helpen als de KNVB erin zou slagen om een stip op de horizon te zetten waar we uiteindelijk met het zaterdag-zondag voetbal c.q. het weekendvoetbal op de langere termijn naar toe moeten.

Vrijwilligheid
De vraag kwam ook aan de orde of het mogelijk is een of meer scenario’s te bedenken waarbij verenigingen op basis van vrijwilligheid zich kunnen inschrijven voor resp. een zaterdag-, een zondag- of een gemengde klasse. Aandacht werd ook gevraagd voor de onderkant van de huidige piramide waar de problemen eigenlijk zeker voor de kleinere verenigingen groot zijn (zie bv de recente maatregelen in district West 2).   

De KNVB heeft toegezegd om mogelijke oplossingsrichtingen de komende tijd verder technisch uit te werken ten behoeve van een volgend overleg. Daarvoor is nog geen datum vastgesteld. Dan moeten we ook bekijken hoe we voldoende tijd inruimen voor de verdere discussie met de verenigingen. Dat vinden alle partijen van belang.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'