Publicaties

Profs en amateurs werken samen in Groningen

FC Groningen heeft met meer dan 200 amateurclubs in de regio een convenant opgesteld. Het doel is om gezamenlijk het voetbalniveau en de voetbalbeleving in de omgeving te versterken. ‘Als bvo hebben wij een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol in de samenwerking met amateurverenigingen. Wij hebben elkaar ook nodig.’

Er was een tijd dat scouts van FC Groningen niet welkom waren op de sportparken van amateurclubs in de regio. De aanwezigheid van talentenspeurders werd gezien als een poging tot het wegkapen van de beste amateurs.

Die tijd is voorbij.

Sinds 2003 had de toenmalige technisch directeur Henk Veldmate ingezet in een samenwerking met het amateurvoetbal, waar beide partijen iets aan hebben. Sinds 2010 is die samenwerking geïntensiveerd en op dit moment ligt er een convenant tussen FC Groningen met meer dan 200 amateurverenigingen in de regio en zelfs een aantal in Duitsland.

‘Het streven is dat 80% van de partners jaarlijks kan spreken over ledenbehoud of ledengroei.’

Niek Hollewand, marketeer van FC Groningen legt uit. ‘Als trotse voetbalclub met een sterke betrokkenheid in haar verzorgingsgebied wil FC Groningen het uithangbord zijn voor meer dan 90 minuten voetbal. Als Betaald Voetbal Organisatie hebben wij een voorbeeldfunctie en voortrekkersrol in de samenwerking met amateurverenigingen. Met het convenant willen we door te verbinden en te inspireren invulling geven aan de samenwerking met convenantpartners.’

Visie
Met het Amateurconvenant als middel wil FC Groningen een innovatief en vooruitstrevend kennisplatform zijn. Ook wil ze in samenwerking met alle betrokken partners zorg dragen voor het optimaal versterken van het voetbalniveau en voetbalbeleving in Noord-Nederland. Aangesloten verenigingen en FC Groningen zijn eensgezind verantwoordelijk voor het opleiden van (talentvolle) jeugdspelers.

Hollewand: ‘Met ‘voetbalniveau’ wordt bedoeld alle activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van spelers/speelsters op het veld. Met ‘voetbalbeleving’ wordt bedoeld alle activiteiten die bijdragen aan de sfeer en de promotie van het product  voetbal rondom het veld of in het stadion.

Er zijn acht strevens vastgesteld voor de periode 2016-2019:
1. Alle jeugdleden van convenantpartners worden minstens 5 keer per jaar passief van informatie of promotieactiviteiten online op de hoogte gebracht.
2. 80% van de convenantpartners kan jaarlijks spreken over ledenbehoud of ledengroei bij hun eigen vereniging.
3. Alle jeugdleden van convenantpartners komen minstens 2 keer per jaar van dichtbij actief in aanraking met de topsport van FC Groningen.
4. Minstens 30% van alle convenantpartners heeft een voetbaltechnisch beleid gebaseerd op de voetbalfilosofie van FC Groningen.
5. 20% minder blessures bij de convenantpartners
6. 75% van de amateurclubs genereert een extra inkomstenbron met behulp van FC Groningen .
7. Talentvolle jeugdvoetballers worden herkend en getipt door de relatiebeheerders van amateurclubs.
8. Streven dat minstens 3 convenantpartners actief zijn op 3e divisie niveau met spelers in de selectie die afkomstig zijn uit de opleiding van FC Groningen.

Een van de vele voorbeelden van de samenwerking tussen FC Groningen en het amateurvoetbal in de regio is een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen naar de impact van koppen bij jeugdspelers in het amateurvoetbal.
Hollewand: ‘Zij benaderden ons met het idee om zo’n onderzoek uit te voeren. Wij hebben vervolgens contacten gelegd tussen de RUG en onze convenantpartners. En de uitslagen van dat onderzoek zijn natuurlijk ook weer beschikbaar voor de amateurclubs die daar wellicht hun jeugdtrainers extra informatie over kunnen geven. Het is een voorbeeld, waarmee wij onze betrokkenheid willen tonen.’

Niet vanzelfsprekend
Volgens Hollewand is het in deze tijd noodzakelijk gezamenlijk op te trekken. ‘Samen sta je sterker en kom je verder. Bovendien moeten we het product voetbal ook gezamenlijk verder helpen. Het is in deze tijd niet meer vanzelfsprekend dat kinderen alleen maar voor een lidmaatschap van een voetbalclub kiezen. Ze hebben zoveel andere mogelijkheden. Als we samen optrekken om een zo sterk mogelijk ‘merk’ voetbal te maken dan hebben we een mooie toekomst. Maar het is wel duidelijk dat dat alleen kan in samenwerking met andere partners. De tijd dat profclubs en amateurclubs in de regio als vijanden werden gezien, is echt voorbij. En gelukkig maar, want dat is niet de manier waarop FC Groningen wil werken.’

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'