Publicaties
Gezonde kantine

Regeerakkoord: Vergoeding vrijwilligers naar 1.700 euro

In het nieuwe regeerakkoord van Rutte III is een voorstel opgenomen om de vrijwilligersvergoeding te verhogen met 200 euro per jaar, van 1.500 euro naar 1.700 euro.

Sport en bewegen heeft een mooie plek gekregen in het akkoord. Het nieuwe kabinet wil gebruikmaken van de positieve kracht van sporten en bewegen. Het kabinet wil, samen met de sportsector en gemeenten, de sport in Nederland financieel en organisatorisch versterken. Sportbonden en een bloeiend verenigingsleven hebben hierin een centrale positie. In totaal wordt de sportbegroting opgehoogd van € 136 miljoen naar € 161 miljoen, een verhoging van bijna 18,5 procent.

Gezondheid
Het Kabinet Rutte III spreekt de ambitie uit om meer in te zetten op preventie en op gezondheidsbevordering. Dat doet het in de vorm van een nationaal preventieakkoord met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De focus van het preventieakkoord moet liggen op de aanpak van roken en overgewicht. Hierin investeert het kabinet € 170 miljoen.

Kijk hier voor de belangrijkste voorstellen die Rutte III voor de sportsector heeft.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'