Publicaties
Onderzoek rubbergranulaat kunstgras

RIVM: Rubbergranulaat kan wel belastend zijn voor milieu

Het RIVM heeft verkennend onderzoek gedaan naar de effecten op het milieu van rubbergranulaat op kunstgrasvelden. Daaruit blijkt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden belastend kan zijn voor het milieu in de directe omgeving van het veld.

Het RIVM kwam tot de volgende conclusies in haar onderzoek over rubbergranulaat:

  • Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten.
  • Die stoffen zijn slecht voor het ecosysteem omdat ze de biodiversiteit aantasten.
  • Spelende kinderen en huisdieren die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen lopen geen gevaar.
  • Slootwater en grondwater in de natuurlijke ondergrond zijn niet verontreinigd door het rubbergranulaat op de velden. Dit water kan naar verwachting zonder bezwaar gebruikt worden, bijvoorbeeld om moestuinen mee te besproeien.

Aanleiding
Eind 2017 heeft het RIVM opdracht gekregen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om dit onderzoek uit te voeren. De aanleiding was dat in 2017 bekend werd dat veel rubbergranulaat van de velden in het milieu verdwijnt. Het RIVM wees eerder al op mogelijke milieurisico’s als gevolg van het uitlogen van stoffen uit de rubberkorrels.

Doel
Het doel van dit onderzoek was verkennen in welke mate de omgeving van kunstgrasvelden wordt belast door rubberdeeltjes gemaakt van oude banden, en door de stoffen die voorkomen in dat rubbergranulaat. En of dat effecten heeft voor het ecosysteem en voor de mens bij eventuele indirecte blootstelling. Het onderzoek richtte zich op water en bodem.

Meer over het onderzoek is te lezen bij het RIVM. De gemeente Tilburg heeft inmiddels een onderzoek ingesteld naar haar kunstgrasvelden.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'