Publicaties

Sportkoepels doen oproep voor noodfonds, schade 950 miljoen euro

Nederlandse sportkoepels roepen het kabinet op om samen met hen te kijken naar de specifieke nadelige consequenties binnen de sportwereld en hier een noodfonds voor in te richten zodat de sport ook in de toekomt haar unieke maatschappelijke rol in Nederland kan blijven invullen. De sportwereld schat op dit moment de negatieve financiële impact voor de Nederlandse sportsector door de genomen maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus op 950 miljoen euro in de periode tot en met de zomer. Hieronder de brief van de sportkoepels. 

De aanpak van het coronavirus vraagt ongekende maatregelen. Terecht doet de overheid, gevolgd door vrijwel alle maatschappelijke organisaties een beroep op ons allen om solidair te zijn. We merken dat er binnen de sport ook grote bereidheid is om de negatieve gevolgen van de terechte maatregelen samen te dragen. 

Iedereen in Nederland wordt door de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus geraakt, zo ook de sport. Iedereen draagt op zijn of haar eigen wijze bij aan het zoveel mogelijk indammen en vertragen van de verspreiding van dit virus zodat we met zijn allen de mensen die een groter risico hebben, zo veel mogelijk afschermen. Sporters, clubs, bonden, organisatoren van sportevenementen, exploitanten en ondernemende sportaanbieders hebben van de ene dag op de andere dag hun activiteiten moeten staken. Vaak met grote organisatorische en financiële gevolgen. 

‘Als een sector die dagelijks werkt aan de fysieke en mentale fitheid van Nederland voelen wij vanuit de sport deze nadrukkelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid. ‘

De gezondheid van ons allen gaat boven alles. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we het virus te boven komen zonder dat de maximale capaciteit van de zorgsector wordt overschreden door de additionele zorgvraag van patiënten. Als een sector die dagelijks werkt aan de fysieke en mentale fitheid van Nederland voelen wij vanuit de sport deze nadrukkelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid. Vanuit onze verbindende rol in de samenleving geven wij ook graag het goede voorbeeld. Wij hopen echter wel dat de schade aan de sector door de genomen maatregelen op de middellange en lange termijn overzichtelijk is zodat wij ook in de toekomst onze grote maatschappelijke rol voor een fit en vitaal Nederland kunnen blijven invullen. Zelfs in deze tijden van crisis zien we de mooie voorbeeldfunctie van sport, denk bijvoorbeeld aan de #stayathomechallenge op sociale media.

Sportwereld abrupt tot stilstand gekomen 

De sportwereld wordt hard geraakt door de genomen maatregelen. Competities zijn stil komen te liggen, evenementen zijn afgelast of worden uitgesteld, trainingsaccommodaties zijn gesloten, zwembaden zitten dicht. Alle verenigingsactiviteiten in Nederland zijn stilgelegd en sportclubs zijn gesloten. De sport in Nederland staat voor het eerst helemaal stil. Een ongekende situatie voor Nederland. Op dit moment is niet bekend hoelang deze maatregelen daadwerkelijk gaan duren, maar sportbonden worstelen nu al met de vraag hoe de stilgelegde competities en kampioenschappen hervat of ingehaald kunnen worden. 

‘We hopen dat we tegen de tijd als alles wordt opgestart we als overheid en sportwereld schouder aan schouder staan, om ook dan te zorgen dat er niemand binnen de sportwereld omvalt. Letterlijk en figuurlijk.’

Bij de lokale sport is het gemis van de wekelijkse trainingen en wedstrijden groot. Het sportveld is voor velen, jong en oud, de plek waar ze hun vrienden ontmoeten. Waar ze de beslommeringen van de week lekker vrijuit van zich af kunnen spelen. Waar ze samen lol maken. Waar ze samen fit blijven. Waar we met zijn allen samen zijn. 

Onze grote zorgen betreffen echter de toekomst na het coronavirus. De sport wordt economisch en organisatorisch getroffen door de genomen maatregelen. We hopen dat we tegen de tijd als alles wordt opgestart we als overheid en sportwereld schouder aan schouder staan, om ook dan te zorgen dat er niemand binnen de sportwereld omvalt. Letterlijk en figuurlijk. 

Sportclubs missen noodzakelijke omzet en luiden de noodklok
De economische impact is in kaart gebracht, een eerste inschatting leert dat deze naar schatting 950 miljoen zal zijn in het negatieve scenario in de periode tot en met de zomer (zie hier bijlage). Sportverenigingen en sportcentra (accommodaties) moeten dicht. Ze missen de noodzakelijke omzet uit toegangsgelden en baromzet die ze nodig hebben om de club draaiende te houden. Ook de contributies en lidmaatschapsgelden zullen terugvallen. Nu al bereiken ons signalen van groepen mensen die hun lidmaatschap van de fitnesscentra of sportvereniging hebben opgezegd, ongetwijfeld vanuit de onzekere financiële situatie waarin ze zelf terecht zijn gekomen. Dit werkt indirect ook weer door in de financiële positie van onze sportbonden en andere brancheorganisaties in de sport. Tevens maken betaald voetbalorganisaties zich ernstig zorgen over de nadelige financiële consequenties nu de Eredivisie en de Eerste Divisie is stil komen te liggen. Afhankelijk van het scenario met of zonder publiek zullen de clubs geconfronteerd worden met minder inkomsten uit de kaartverkoop. Ook zullen waarschijnlijk de gedragseffecten van toeschouwers enorm zijn en zullen supporters nog enige tijd huiverig zijn om weer naar de stadions te komen. 

‘In een sector waar veel wordt gewerkt met tijdelijke en deeltijdcontracten zullen daardoor helaas veel mensen hun baan gaan verliezen. De arbeidsmarkt sport, die toch al zo kwetsbaar is, zal lang nodig hebben om hiervan te herstellen.’

Organisatoren van evenementen worden geconfronteerd met uitstel of afgelasting terwijl veel kosten voor het evenement al waren gemaakt. Denk aan The Dutch Masters -Indoor Brabant dat op het laatste moment is afgelast en de organisatoren met een miljoenenstrop heeft achtergelaten. Daarmee bestaat het risico dat veel evenementen in Nederland niet alleen dit jaar niet doorgaan, maar door het mogelijk wegvallen van organisatoren ook voor de komende jaren van de kalender zullen verdwijnen. De gevolgen voor sponsorcontracten en mediarechten van clubs en evenementen zullen ook groot zijn. In een sector waar veel wordt gewerkt met tijdelijke en deeltijdcontracten zullen daardoor helaas veel mensen hun baan gaan verliezen. De arbeidsmarkt sport, die toch al zo kwetsbaar is, zal lang nodig hebben om hiervan te herstellen.

Dit alles is een serieuze bedreiging voor onze unieke Nederlandse sportsector, een sector die niet beschikt over grote financiële reserves. Een sector die zich bovendien kenmerkt door de inzet van vele vrijwilligers en een grote maatschappelijke waarde. Maar die vrijwillige inzet kan niet zonder een kern van professionals. Zoals trainers, coaches, instructeurs verenigingsmanagers, organisatoren. En die kern staat nu onder druk. 

‘In tijden van crisis wordt de kracht van een samenleving zichtbaar. Dat blijkt ook uit het feit dat het kabinet nu al met werkgevers en vakbonden in grote lijnen overeenstemming heeft bereikt over het steunpakket voor getroffen bedrijven en zelfstandigen.’

Ook de sportieve klap zal nog lang nawerken. Sporters die jaren getraind hebben voor een kampioenschap of (kwalificatie) voor de Olympische Spelen zien hun droom in duigen vallen. Het kwalificatietraject naar de Olympische Spelen is ruw verstoord en het is maar de vraag hoe dit verder ingevuld kan worden – als de spelen al op het geplande moment doorgaan. In de overvolle kalenders is het lastig een competitie of evenement zomaar naar een ander moment te verplaatsen. 

In tijden van crisis wordt de kracht van een samenleving zichtbaar. Dat blijkt ook uit het feit dat het kabinet nu al met werkgevers en vakbonden in grote lijnen overeenstemming heeft bereikt over het steunpakket voor getroffen bedrijven en zelfstandigen. Een deel van die maatregelen, die deze week door het kabinet zijn afgekondigd, zal ook beschikbaar gesteld worden voor de bedrijven en zzp’ers uit de sportsector. Daar zijn we uiteraard blij mee, maar daarmee zijn we er niet voor de sportwereld. 

Lees hier uiteenzetting van economische gevolgen.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'