Publicaties

Sportverenigingen kunnen tot 2 oktober aanvraag doen voor tegemoetkoming energiekosten

De TEK-regeling (regeling tegemoetkoming energiekosten) is 21 maart open voor aanvragen. Amateurclubs kunnen van deze regeling gebruik maken. De TEK is open tot en met 2 oktober 17:00 uur. U vraagt met terugwerkende kracht aan voor de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023.

Om in aanmerking te komen voor de TEK moeten uw energiekosten minimaal 7 % van de totale omzet bedragen. De KNVB heeft een stappenplan opgesteld om dit te kunnen berekenen:

  • Vermenigvuldig je werkelijke gasverbruik over 2022 met de modelprijs voor gas in 2022 (€ 2,41 per m3).
  • Maakt de vereniging gebruik van zonnepanelen? Dan trek je de teruglevering van je installatie eerst van het totale jaarverbruik af.
  • Vervolgens neem je het werkelijke elektriciteitsverbruik en vermenigvuldig je dit met de modelprijs voor elektra (€ 0,59 per kWh)
  • Daarna tel je de gas- en elektriciteitskosten bij elkaar op. Dit bedrag deel je door de totale omzet van 2022 en vermenigvuldig je met 100%.
  • Kom je minimaal op 7% uit? Dan voldoet de vereniging aan de eis.

Hoeveel subsidie kan de club ontvangen?

Het subsidiebedrag dat de vereniging kan krijgen, hangt af van de energieprijzen. Er wordt gerekend met maximum bedragen per m3 gas en kWh elektriciteit. Je kunt alleen van deze regeling gebruik maken als de modelprijs van 2023 hoger is dan € 1,19/m3 voor gas of € 0,35/kWh voor elektriciteit. Over de energiekosten boven deze drempelprijzen wordt 50% subsidie verleend.

De energieprijzen fluctueren. Hierdoor kan er van tevoren niet worden berekend op hoeveel subsidie de vereniging precies recht heeft. Om te voorkomen dat men achteraf subsidie moet terugbetalen, wordt er een voorschot van 50% gegeven. In 2024 wordt het definitieve subsidiebedrag gebaseerd op de modelprijs van gas en elektriciteit in 2023. Die maakt het CBS begin 2024 bekend.

Meer informatie

Op de website van RVO is uitgebreide informatie te vinden over de regeling en voorwaarden waaraan de vereniging moet voldoen. Hier vind je ook informatie over hoe je de aanvraag zo goed mogelijk kunt voorbereiden.

De TEK regeling is mede tot stand gekomen via inspanningen van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen en andere organisaties. De KNVB heeft inmiddels een energieloket opengesteld voor ondersteuning van verenigingen.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'