Publicaties
Theo Piederiet (rechts)
Theo Piederiet (rechts_ neemt afscheid als voorzitter van de BAV.

Theo Piederiet niet meer herkiesbaar als voorzitter BAV

Opnieuw wordt de bestuurlijke structuur van het amateurvoetbal aangepast, begint BAV-voorzitter Theo Piederiet zijn laatste column.

‘Deze keer was de klap een stuk korter dan in de vorige ronde. Toen is immers behoorlijk langer gediscussieerd over een structuur die nu nauwelijks aan de praktijk zal worden getoetst. Blijkbaar functioneert de financiële malaise in Zeist als een soort paardenmiddel om de besluitvorming nu op Hicks-snelheid te laten plaatsvinden.

Resultaat

Uiteindelijk gaat het echter om het resultaat en wat mij betreft kan dat de toets der kritiek wel doorstaan. Het bestuur amateurvoetbal verdwijnt, de professionele directie komt –ook qua verantwoordelijkheid- nadrukkelijker in beeld en er komt een raad van toezicht, conform het betaald voetbal. En het immer uitgesproken streven om te komen tot één KNVB zal over een paar jaar gestalte gaan krijgen. Dat is althans nu de bedoeling.

100 leden

Het meest interessante onderdeel is wat mij betreft de invoering van een uit 100 leden bestaande ledenraad  i.p.v. de 60 leden van de verenigingsraad nu.  Deze ledenraad bestaat straks uit personen die moeten worden gekandideerd door minstens 20 verenigingen, terwijl deze leden verder meer dan nu verplicht zullen zijn met hun regionale achterban van ongeveer 30 clubs contact te onderhouden.

Ik ben dan ook wat minder negatief gestemd dan voormalig vice -voorzitter amateurvoetbal Paul Verweel elders in dit blad. Wat anders is dat het amateurvoetbal bij de later volgende integratie met het profvoetbal tot één KNVB uiteraard goed moet opletten dat de belangen van de ruim een miljoen amateurs goed worden geborgd. Dat spreekt voor zich. Enfin, wordt vervolgd. De BAV kijkt voor u mee.

Zonder mij

Dat laatste zal ongetwijfeld gebeuren, maar dan wel zonder de schrijver dezes. Ik heb namelijk besloten om mij niet opnieuw voor een periode van 4 jaar beschikbaar te stellen als voorzitter. Wanneer men voor een dergelijke beslissing staat spelen natuurlijk meerdere overwegingen een rol. De doorslag om mij niet herverkiesbaar te stellen ligt evenwel in het feit dat de bestuursstructuur die wij na de fusie van LBA en BZV tot BAV voor ogen hadden, door vroegtijdige herroeping van het besluit daartoe mijns inziens geen kans van slagen heeft gekregen.  Naar mijn mening is zelfs nauwelijks geprobeerd een en ander van de grond te krijgen. Meer energie ging zitten in het ongedaan maken ervan en nu in het weer opnieuw bepalen van een  bestuurlijke BAV-structuur.

Nadat we enkele jaren (voorbereiding fusie, feitelijke integratie en dus mislukte invoering van een nieuwe structuur) behoorlijk intern gericht bezig zijn geweest breekt er nu dus nog zo’n fase aan.

Contacten met onze leden

Veel liever had ik me op basis van de nu dus gesneuvelde structuur ( die behoorlijke overeenkomsten vertoonde met het hiervoor vermelde ledenraadmodel van de KNVB), gericht op de contacten met onze leden, de clubs dus, en die een prominentere rol gegeven op een moment waarop de KNVB beslist nog niet zover was. Derhalve een uitgelezen kans en belangrijk om ons in allerlei overleggen met o.m.  de KNVB te kunnen legitimeren als vertegenwoordigers van de clubs.

Voor de goede orde: de besluitvorming binnen de BAV is op volstrekt legitieme wijze tot stand gekomen. Daarover geen misverstand. Maar een nieuwe periode van navelstaren en uitvinden hoe we nu weer zullen gaan werken is aan mij niet besteed.  Vandaar mijn vertrek per 1 november a.s..Wees echter niet bezorgd, er komt ongetwijfeld een andere trekker van de kar. Ik wens de BAV en alle lidverenigingen het allerbeste voor de toekomst en dank een ieder voor het vertrouwen dat gedurende zeven jaren in mij is gesteld.’

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'