Publicaties
Theo Piederiet (rechts)
Theo Piederiet (rechts_ neemt afscheid als voorzitter van de BAV.

Theo Piederiet: ‘Zeist richt zich alleen op top amateurvoetbal’

In zijn afscheidsspeech als voorzitter van de BAV liet Theo Piederiet (foto rechts) een waarschuwing horen over de op handen zijnde eenwording van de KNVB, waarbij het profvoetbal en de amateurs onder een laken schuiven.

Daarbij wordt ook de scheiding tussen de competities tussen het betaalde voetbal en de amateurs geslecht. „Ik merk op dat Zeist zich met name richt op de top van het amateurvoetbal. Enerzijds wel begrijpelijk, omdat dit de clubs zijn die praktisch gezien het eerst met de nieuwe competitie-opzet en de daarmee samenhangende afspraken/voorwaarden te maken krijgen. Anderzijds een wat veeg teken, omdat hiermee het feit dat we met elkaar als KNVB een vereniging vormen, waarvan iedere club gelijkwaardig lid is, aan vervaging onderhevig is. In ieder geval hoop ik niet dat dit een voorbode is van hetgeen ons mogelijk later te wachten staat.”

Piederiet is zeven jaar voorzitter geweest van eerst de LBA en na de fusie met BZV van de BAV. In de najaarsvergadering van zaterdag 1 november j.l. te Zwolle liet de Kampenaar weten niet meer beschikbaar te zijn voor een volgende periode van vier jaar. “Het steeds maar weer energie stoppen in interne aangelegenheden – ik noem het navelstaren – is aan mij niet meer besteed. U hebt een aanvoerder nodig die zich daarbij gelukkig voelt. We blijken met hetzelfde voetbalsop te zijn overgoten als de KNVB. Ook wij trekken de stekker uit een organisatiewijziging, een jaar nadat daartoe werd besloten, terwijl in ieder geval naar mijn mening volstrekt onvoldoende pogingen zijn gedaan een en ander te effectueren.’’

Bij zijn afscheid voorzag Piederiet de vergadering nog van een advies. “De beste toekomstmogelijkheden voor de BAV liggen mijns inziens in de vorming van een federatie, met daaronder een aantal units zoals de CVT, het COH en bijvoorbeeld eerste klassers, tweede en derde klasseren en vierde tot en met zesde klassers.”

Piederiet zal voorlopig worden opgevolgd door vice-voorzitter Jaap Bisschop. De laatste liet in zijn afscheidswoord blijken waardering te hebben voor de vasthoudendheid en expertise van zijn voorganger. Maar bleek ook wel te zijn overvallen door diens vertrek, nadat eerder bestuurslid Peter Langkemper zich al uit het nieuwe BAV-bestuur had terug getrokken. Penningmeester George Stuivenvolt kon de vergadering in Zwolle meedelen dat het afgelopen boekjaar met een klein positief saldo is afgesloten. Stuivenvolt en Piederiet onthulden tijdens de vergadering ook een nieuw ontworpen BAV-vlag.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'