Publicaties

Uitslag enquête 2019, voetbalclubs zetten in op duurzaamheid

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) houdt ieder jaar een enquête onder bestuurders van amateurverenigingen. Ook dit jaar heeft u massaal gereageerd. In ieder geval blijkt dat voetbalclubs duurzaamheid zeer belangrijk vinden én dat bijna 1 op de 5 verenigingen te maken heeft gehad met ongewenst gedrag binnen de club.

In totaal hebben 423 voetbalbestuurders de moeite genomen om de enquête van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) in te vullen. We hebben de vragenlijst naar 1.350 leden gestuurd, waardoor er een respons is van 31,3%. Een percentage waarover het bestuur zeer tevreden is. Kijk hier voor de uitslagen via een pdf.

De respondenten zijn ook evenredig verdeeld, niet alleen tussen zaterdag- en zondagclubs, ook met de spreiding over de districten. Zodoende hebben we een realistisch beeld kunnen schetsen over de staat van het amateurvoetbal door de ogen van de voetbalbestuurders. Daarbij springen een aantal resultaten in het oog. Zo is duurzaamheid bij een grote meerderheid (79%) van de amateurclubs in Nederland een belangrijk thema.

Zorgelijk is dat bijna 1 op de 5 (18%) van de voetbalclubs aangeeft dat er de laatste twee jaar een melding van ongewenst gedrag op de vereniging is voorgevallen. Hoopgevend is in ieder geval dat clubs dat probleem serieus nemen, want meer dan tweederde (68%) van de verenigingen heeft een vertrouwenspersoon. Hieronder alle uitslagen:

1. Neemt uw ledenaantal de laatste vijf jaar toe, af of blijft het stabiel?
Blijft stabiel 51%
Toe 26%
Af 23%

2. Zijn uw statuten (en huishoudelijk reglement) de laatste 5 jaar getoetst op de actualiteit?
Ja 58%
Nee 36%
Weet ik niet 6%

3. Hoe ziet u de toekomstige financiële positie van uw vereniging
Stabiel 73%
Rooskleurig 16%
Zorgelijk 11%

4. Bent u op de hoogte van subsidieregels voor de verduurzaming van uw accommodatie?
Ja 86%
Nee 14%

5. Heeft u gebruik gemaakt van dergelijke subsidie mogelijkheden?
Ja 47%
Nee 46%
Weet ik niet 7%

6. Is verduurzaming een belangrijk thema bij uw vereniging?
Ja 79%
Nee 21%

7. Heeft uw vereniging een protocol in geval van een melding van ongewenst gedrag?
Ja 72%
Nee 22%
Weet ik niet 6%

8. Heeft uw vereniging een vertrouwenspersoon?
Ja 68%
Nee 31%
Weet ik niet 1%

9. Is er in uw vereniging de laatste twee jaar een melding geweest van ongewenst gedrag?
Ja 18%
Nee 77%
Weet ik niet 5%

10. Hoe ervaart u de betrokkenheid van ouders van jeugdleden bij uw vereniging? (meerdere antwoorden mogelijk)
Positief 28%
Neutraal 27%
Kritisch 20%
Onbehulpzaam 13%
Behulpzaam 11%
Zeer onbehulpzaam 1%

11. Bent u op de hoogte van de nieuwe privacywetgeving (AVG)?
Ja 99%
Nee 1%

12. Heeft u passende maatregelen genomen na de invoering van de AVG?
Ja 91%
Nee 6%
Weet ik niet 3%

13. Er is veel media-aandacht geweest over crimineel geld in het amateurvoetbal. Heeft u daar iets van meegekregen?
Ja 85%
Nee 15%

14. Heeft uw vereniging weleens te maken gehad met (het vermoeden van) crimineel geld?
Ja 1%
Nee 97%
Weet ik niet 2%

15. Hoeveel trainers met een licentie heeft u in dienst?
0-2 53%
3-4 24%
5-6 9%
7-8 5%
9-10 2%
11+ 3%
Weet ik niet 4%

16. Nu is het nog zo dat het eerste elftal een gecertificeerde hoofdtrainer moet hebben. Zou u een voorstander zijn van een voorstel om voor de verenigingen in de laagste klasse die verplichting te laten vallen, mits er een gecertificeerde jeugdtrainer is/wordt aangesteld?
Ja 48%
Nee 33%
Geen mening 19%

17. Met welke zaken zou de BAV u het beste kunnen helpen (meerdere opties mogelijk)?
Juridische ondersteuning 24%
Overheidszaken 23%
Accommodatie 17%
Personele aangelegenheden (bijv. contracten trainers) 12%
Wedstrijdzaken 10%
Financiële zaken 7%
Anders 7%

18. Bent u de laatste jaren overgestapt naar een andere speeldag voor uw eerste elftal?
Ja 9%
Nee 90%
Nee, maar we overwegen het wel 1%

19. Nu is het zo dat verenigingen die overstappen naar een andere speeldag, moeten instromen in de laagste klasse. Vindt u dat verenigingen in de toekomst horizontaal moeten kunnen overstappen?
Ja 57%
Nee 24%
Geen mening 19%

20. Sommige clubs hebben één standaardteam op zaterdag en één op zondag. Bij de introductie van het Weekendvoetbal zal er slechts één standaardelftal overblijven. Ervaart u dat als een probleem?
Ja 10%
Nee 61%
Geen mening 29%


Dit verdienen trainers in het amateurvoetbal

2e Divisie
20.000 euro+ 100%

3e Divisie
5.001-10.000 euro 25%
15.001-20.000 euro 13%
20.000 euro+ 62%

Hoofdklasse
5.001-10.000 euro 7%
10.001-15.000 euro 20%
15.001-20.000 euro 40%
20.000 euro+ 33%

1e klasse
0-1.700 euro 2%
1.701-5.000 euro 11%
5.001-10.000 euro 11%
10.001-15.000 euro 42%
15.001-20.000 euro 27%
20.000 euro+ 7%

2e klasse
0-1.700 euro 2%
1.701-5.000 euro 13%
5.001-10.000 euro 20%
10.001-15.000 euro 36%
15.001-20.000 euro 25%
20.000 euro+ 4%

3e klasse
0-1.700 euro 5%
1.701-5.000 euro 12%
5.001-10.000 euro 44%
10.001-15.000 euro 27%
15.001-20.000 euro 12%

4e klasse
0-1.700 euro 9%
1.701-5.000 euro 23%
5.001-10.000 euro 56%
10.001-15.000 euro 12%

5e klasse
0-1.700 euro 22%
1.701-5.000 euro 41%
5.001-10.000 euro 37%

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'