Publicaties

Uitslagen enquête: bijna 30% vreest voor voortbestaan

Tijdens de coronacrisis houdt de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) geregeld een enquête om de stand van zaken bij onze achterban (1.600 amateurclubs) te peilen. Die stemt niet vrolijk na de laatste peiling. Liefst 460 bestuurders vulden de enquête in, van wie er bijna 30% liet weten zich zorgen te maken over het voortbestaan van de vereniging bij een nieuwe lockdown. En daar zitten we momenteel in. Hieronder de belangrijkste uitslagen.

Tevens zaten er bij de enquête een aantal open vragen. Bestuurslid communicatie Henk Feitsma heeft die gebundeld en zoveel mogelijk de rode draad daarvan proberen weer te geven. Die kunt u ook hieronder lezen. Ook hebben wij op basis van deze uitslagen inmiddels de publiciteit gezocht en zullen wij op zeer korte termijn in gesprek gaan met de instanties die verantwoordelijk zijn voor onder andere het tot stand brengen van een nieuw noodpakket.

HEEFT DE CORONACRISIS GEZORGD VOOR LEDENVERLIES BIJ DE SENIOREN?

 • Ja, substantieel 0,4%
 • Ja, in enige mate 16,5%
 • Nee 83%

HEEFT DE CORONACRISIS GEZORGD VOOR LEDENVERLIES BIJ DE JUNIOREN?

 • Ja, substantieel 2,6%
 • Ja, in enige mate 22%
 • Nee 75,3%

HEEFT DE CORONACRISIS GEZORGD VOOR VERLIES VAN SPONSOREN?

 • Ja, substantieel 6,5%
 • Ja, in enige mate 50,4%
 • Nee 43%

HOE IS ALS GEVOLG VAN DE CRISIS DE FINANCIËLE SITUATIE VAN DE VERENIGING?

 • Geen zorgen 60,1%
 • Zorgelijk 39,9%

BESTAAT ER IN GEVAL VAN EEN TWEEDE LOCKDOWN ZORG T.A.V. HET VOORTBESTAAN VAN DE VERENIGING?

 • Ja 29,1%
 • Nee 70,9%

Reactie BAV: Op de vraag op welke wijze te hulp was geschoten door de gemeente (zie onder) waren de commentaren heel divers. Het liep van advies bij het nemen van passende maatregelen tot werkelijk financiële ondersteuning. Dat kon zijn het verstrekken van materialen om de voorgeschreven protocollen uit te kunnen voeren, de kwijtschelding van de OZB tot gedeeltelijk (50%) of gehele vrijstelling van huur over het tweede kwartaal. Echter, niet alle gemeentes betoonden zich coulant. Eén club meldde dat de gemeente onder financiële curatele staat en daarom niet in de situatie is om coulant te zijn, ja zelfs het onderhoud aan de velden gedurende de voetbal loze periode heeft stopgezet waardoor de velden er nu belabberd bij liggen wat de kans op blessures doet toenemen. Onbegrip voor de moeilijke financiële situatie ondervond de vereniging die een aanmaning kreeg voor de te laat betaalde OZB-belasting ( €4723) verhoogd met een boete van € 17  binnen 7 dagen te betalen met het vooruitzicht op een dwangbevel als stok achter de deur.

HEEFT DE LOKALE OVERHEID IN ENIGE VORM DE HELPENDE HAND TOEGESTOKEN?

 • Ja 72,6%
 • Nee 27,4%

OP WELKE WIJZE BENT U DOOR DE GEMEENTE GEHOLPEN?

 • Kwijtschelding van de huurvergoeding 53,6%
 • Uitstel van betaling van de huurvergoeding 18,8%
 • Toestemming voor terrasuitbreiding 9,2%
 • Tapvergunning voor plaats buiten de kantine 4,3%
 • Anders 14%

Tot slot stelden wij een open vraag: Waarmee kan de BAV u helpen de coronacrisis door te komen?
Reactie BAV: Verreweg de meeste reacties duidden op de te verwachten financiële problemen. Zonder inkomsten uit kantines (vooral) en entrees (in mindere mate) wordt het heel lastig het hoofd boven water te houden. De vraag is dus om als BAV bij de KNVB en de overheid aan te dringen op compensatiemaatregelen zeker nu een tweede “voetbal-lockdown” grotendeels van kracht is.
Maar het gaat niet alleen om de centen. Clubs zitten soms met de handen in het haar om de voorgeschreven regels beknopt maar helder te communiceren, uit te voeren en vooral te handhaven. Vrijwilligers voelen zich overvraagd. Dus graag explicietere  instructie hoe te handelen bijv. bij gebruik van kleedkamers.
Verder wordt gevraagd hoe te handelen als in strijd met de statuten geen ALV gehouden kan worden. De vraag is ook om tips te blijven delen. Dat zullen wij ook (blijven) doen via onze website, onze nieuwsbrief en onze social mediakanalen.
Meest extreem waren twee antwoorden die toevallig onder elkaar stonden. ‘Geen hulp nodig’ en ‘we kunnen overal hulp bij gebruiken’.

En het meest originele antwoord in de vorm van een tegenvraag : ‘Hebben jullie dan een vaccin?’

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'