Publicaties
Enquête amateurvoetbal

Uitslagen enquête over toekomst amateurvoetbal

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) heeft de laatste maanden een enquête onder haar leden verspreid. Liefst 441 voetbalbestuurders namen de moeite de vragenlijst over tal van belangrijke onderwerpen in te vullen. Hieronder de uitkomsten, waaruit in ieder geval blijkt dat weekendvoetbal vooralsnog op weinig steun hoeft te rekenen. De hele enquête is ook hier in te zien.

Weekendvoetbal

Het weekendvoetbal heeft sinds twee jaar zijn intrede gedaan in de tweede divisie, en door promotie en degradatie ook in de derde divisie. Zaterdag- en zondagclubs zijn samengevoegd en er is keuze voor speeldag en aanvangstijdstip. Maar ook in de lagere klassen gaat deze zaak spelen. Steeds meer clubs stappen over van de zondag naar de zaterdag als ideale dag om hun wedstrijden te spelen. Wat wij willen weten is of er draagvlak is voor één competitiemodel waar zaterdag- en zondagvoetbal zijn samengevoegd.

Is uw zondag standaardteam in de laatste 10 jaar met hun speeldag overgestapt van zondag naar zaterdag?
– Ja 9%
– Nee 66%
– Nee, maar we overweg het wel 2%
– Wij zijn een zaterdagvereniging 23%

Deze vraag is bestemd voor clubs waarvan het hoogste standaardteam op ZONDAG speelt. Bent u, bij een gemengde competitie, bereid om wedstrijden op zaterdag te spelen?
– Nee 64%
– Ja 36%

Wat zijn de redenen dat u niet op zaterdag wilt spelen?
– Accommodatie laat dat niet toe     34%
– Onvoldoende vrijwilligers     14%
– Kunnen omzet kantine niet missen  26%
– Anders     26%

Deze vraag is bestemd voor clubs waarvan het hoogste standaardteam op ZATERDAG speelt. Bent u, bij een gemengde competitie, bereid om wedstrijden op zondag te spelen?
– Nee 92%
– Ja 8%

Wat zijn de redenen dat u niet op zondag wilt spelen?
– Principiële redenen 25%
– Spelers willen niet 32%
– Sponsors zullen afhaken 8%
– Onvoldoende vrijwilligers 27%
– Anders 8%

Als in een gemengde competitie op zaterdag, een zaterdagteam tegen een zondagteam speelt, hoe laat wilt u dan dat de wedstrijd aanvangt?
– 14.00 of 14.30 uur 31%
– 15.00 of 15.30 uur 12%
– 16.00 of 16.30 uur 4%
– 17.00 uur of later 20%
– Wij willen helemaal geen gemengde competitie 34%

Vindt u incidenteel uitwijken naar de vrijdagavond een acceptabel alternatief?
– Ja 36%
– Nee 64%

In West II is door een terugloop in het aantal zondag 1ste elftallen de situatie nu zo dat er geen 4de klasse zondag meer is. Om een oplossing te vinden voor de problematiek van de terugloop op zondag heeft de KNVB een aantal avonden met clubs belegd. De KNVB heeft op basis van die gesprekken al een aantal scenario’s opgesteld. Welke heeft uw voorkeur?

– Gescheiden competities houden. Handhaven gescheiden zaterdag en zondagcompetities, maar wel met aanpassingen om competities te versterken.         34%
– Alles op zaterdag. Samenvoegen competities op zaterdag, gezien de voorkeur van meerderheid voetballers om gewoon op zaterdag te spelen.       19%
– Beker-variant. Samenvoegen competities, voorkeur speeldag behouden. Wedstrijd tussen zondag- en zaterdagclubs spelen op zaterdag 17.00/18.00 uur.       15%
– Thuisclub bepaalt. Samenvoegen competities. Thuisspelende club bepaalt dan speeldag.       13%
– Veto-variant. Thuisspelende club bepaalt speeldag. Iedere club mag voor aanvang seizoen aangeven welk moment zij niet wil spelen.         11%
– Geen enkele variant.           9%

Organisatie

Met name bij de oudere jeugd (JO17 en JO19) vindt een terugloop van leden plaats. Voelt u ervoor hun competities op een andere avond in de week te laten plaatsvinden?
– Ja 33%
– Nee 46%
– We hebben niet de faciliteiten. 21%

Een verruiming van de speeldagenkalender kan ook een groter beroep op vrijwilligers betekenen. Verwacht u hierdoor problemen?
– Ja 64%
– Nee 36%

Is uw accommodatie toereikend om op andere dagen en tijden dan tot nu gebruikelijk was wedstrijden te spelen?
– Ja 56%
– Nee 44%

Toetreding reserveteams tot standaardklassen

Bij sommige clubs in de top van het amateurvoetbal bestaat de wens om hun 2e elftallen mee te laten spelen in de standaardklassen. Wat vindt uw vereniging hiervan?
– Voorstander 16%
– Tegenstander 49%
– Maakt ons niet uit 36%

Verwacht u dat met de toetreding van tweede elftallen in de standaardklassen uw eerste elftalspelers gemakkelijker overstappen naar top amateurverenigingen? (hoofdklasse, derde en tweede divisie)
– Ja 15%
– Nee 39%
– Weet niet 46%

Verwacht u dat met de toetreding van tweede elftallen in de standaardklassen  minder interessante competities voor uw 1e elftal ontstaan?
– Ja 46%
– Nee 32%
– Weet niet 22%

Verwacht u dat met de toetreding van tweede elftallen in de standaardklassen minder interessante competities voor uw 2e elftal ontstaan?
– Ja 26%
– Nee 48%
– Weet niet 26%

Moet het indelen van reserveteams in de reguliere competitie voor alle reserve teams van toepassing zijn of alleen voor clubs die met hun standaard team in de 2e, 3e divisie of hoofdklasse spelen?
– Voor alle reserveteams 17%
– Alleen voor 2e-, 3e divisie of hoofdklasse verenigingen 25%
– Weet niet 23%
– Wij zijn tegenstander 35%

Tot welk niveau mogen reserveteams instromen in de standaardklassen?
– t/m derde divisie 11%
– t/m hoofdklasse 11%
– t/m 1e klasse 10%
– t/m 2e klasse 6%
– t/m 3e klasse 6%
– t/m 4e klasse 7%
– reserveteams moeten niet instromen in de standaardklassen 49%

Overige vragen

Over de bereikbaarheid van de KNVB, met KNVB assist zijn wij…
– Erg tevreden 7%
– Tevreden 56%
– Neutraal 28%
– Ontevreden 8%
– Erg ontevreden 1%

Over de nieuwe vormen van jeugdvoetbal zijn wii…
– Erg tevreden 7%
– Tevreden 46%
– Neutraal 33%
– Ontevreden 11%
– Erg ontevreden 2%

Over de gewijzigde speeldagenkalender zijn wij…
– Erg tevreden 6%
– Tevreden 38%
– Neutraal 38%
– Ontevreden 16%
– Erg ontevreden 2%

Over de beschikbaarheid van vrijwilligers bij onze club zijn wij…
– Erg tevreden 7%
– Tevreden 41%
– Neutraal 29%
– Ontevreden 20%
– Erg ontevreden 2%


Reactie BAV over enquête

Een delegatie van de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) heeft op basis van de uitslagen van de enquête inmiddels een gesprek gehad met de directie van de KNVB.

Ten eerste was er overeenstemming over de legitimiteit van de enquête: liefst 32% van de aangeschreven voetbalbestuurders heeft de vragenlijst ook ingevuld, een teken dat de aangehaalde onderwerpen leven onder de leden van de BAV.
Het bestuur van de BAV heeft ook een aantal conclusies gekoppeld uit de uitslagen van de enquête. Ten eerste blijkt er buiten district West II in Nederland (nog) onvoldoende draagvlak voor weekendvoetbal. Ten tweede blijkt dat 2e elftallen niet toegelaten moeten worden tot de standaardklasse.

Aanbevelingen
Gezien de uitkomsten van de enquête heeft de BAV de volgende aanbevelingen voor de KNVB:

  1. Weekendvoetbal invoeren in West 2 volgens het ‘beker-principe’.
  2. Aangeven dat er binnen 2 jaar een oplossing komt voor de situatie rond de Hoofdklassen en de 1ste klassen.
  3. Aangeven dat er de komende 2 jaar geen weekendvoetbal in de overige districten wordt ingevoerd.
  4. Een ondergrens formuleren waarin het gescheiden zaterdag- en zondagvoetbal kan blijven functioneren.
  5. In de drukke tijden van het seizoen KNVB Assist voorzien van meer menskracht.
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'