Publicaties
Hoofdkwartier KNVB

Verenigingsraad eist vertrek van KNVB-bestuur

De Verenigingsraad van het amateurvoetbal heeft het bestuur van de KNVB opgedragen zijn functie ter beschikking te stellen. Deze eis kwam, nadat bekend werd dat de financiële chaos in Zeist levensgroot is. Het huidige bestuur mag tot het najaar in demissionaire staat aanblijven.

Arie Oeseburg, voorzitter van de Verenigingsraad, richtte tijdens het begin van de algemene vergadering al het woord tot het bestuur. ‘Onze constatering is dat het bestuur verantwoordelijkheid neemt voor de situatie die nu is ontstaan en zijn zetels ter beschikking stelt. U kunt doorgaan tot het eind van het jaar.’ Het mag duidelijk zijn dat aan deze mededeling het nodige overleg aan vooraf was gegaan.

Oeseburg stelde namens de Verenigingsraad wel dat er in de demissionaire periode niet over een aantal zaken beslist mag worden, zoals de promotie/degradatieregeling en de bestuurlijke vernieuwing die Zeist te wachten staat. Oeseburg verwoordde de taken van het demissionaire bestuur in de komende maanden als volgt: ‘U moet doen wat moet, en moet laten wat u kunt laten.’

De KNVB sectie amateurvoetbal stevent af op een miljoenenverlies, waar kortgeleden nog werd gerekend op een positief resultaat. Nu schijnt het tekort al ongeveer zes miljoen euro te bedragen, waardoor onder meer de arbeidsorganisatie van de KNVB met zeventig personen (50 fte’s) is/wordt ingekrompen. Er is nog steeds onduidelijkheid hoe het tekort zo snel heeft kunnen oplopen.

‘Het huis staat in de fik en dat moeten we blussen.’ – Leo Zwinkels, voorzitter van de commissie financiën

Dat is een van de redenen waarom de Verenigingsraad inmiddels een Audit Commissie heeft gevraagd helderheid te verschaffen over de exacte situatie bij de KNVB. Eric Boerstoel, een van de leden, verhaalde tijdens de algemene vergadering in Zeist over zijn eerste bevindingen. ‘Ik heb moeten wennen aan de manier waarop in deze organisatie informatie met elkaar wordt gedeeld. We zijn als Audit Commissie gesprekken aangegaan met de penningmeester, de directeur en de voorzitter van de Ondernemingsraad, maar ook – heel belangrijk – met de accountant. Onze bevindingen zijn vooralsnog:

– wij constateren dat er niet altijd gelijk informatie is gedeeld bij de verschillende onderdelen binnen de KNVB. Dat moeten we niet meer hebben.
– In de accountantsverslagen en de managementletters staan er toch een aantal opmerkingen over het financiële management van het amateurvoetbal. We maken ons zorgen. Misschien dat er wel een verbeterplan is, maar wij kennen het niet.

Deze bevindingen hebben ons wel genoopt te constateren dat je niet zonder meer een begroting kunt vaststellen. We willen het bestuur op het hart drukken snel in gesprek te gaan over de financiële beheersing, zodat wij als Verenigingsraad een goede nachtrust hebben.’
Leo Zwinkels, voorzitter van de commissie financiën, schetste de situatie bij de KNVB als volgt: ‘Het huis staat in de fik en dat moeten we blussen.’

Extra vergadering bestuur

De Verenigingsraad keurde de begroting 2014/’15 van de sectie amateurvoetbal uiteindelijk goed op voorwaarde dat het bestuur amateurvoetbal op de extra vergadering van 20 september een alternatief presenteert voor de compensatie van lagere inkomsten via het tuchtrecht. Door de invoering van een tijdstraf in plaats van een gele kaart in de B-categorie worden minder gele kaarten gegeven en zijn daardoor de inkomsten uit boetes voor gele kaarten 350.000 euro lager. Daarnaast daalden het aantal gestaakte wedstrijden met 50% en de bijbehorende boetes met 150.000 euro. Het bestuur stelde voor om daar een verhoging van 12,5% voor alle tuchtrechtelijke boetes tegenover te stellen. De Verenigingsraad vindt een verhoging van 12,5% vooralsnog echter te groot en vraagt het bestuur eerst kritisch te kijken naar de eigen uitgaven en waar mogelijk oud beleid uit te wisselen voor nieuw beleid. Om deze reden wordt tot aan de najaarsvergadering in november de financiering voor voorgesteld nieuw beleid uitgesteld.

De Verenigingsraad volgde per 1 januari 2014 de algemene vergadering amateurvoetbal (AVAV) op als besluitvormend orgaan van het Nederlandse amateurvoetbal en telt zestig leden die landelijk de Nederlandse voetbalverenigingen vertegenwoordigen. Tijdens de vergadering, die twee keer per jaar plaatsvindt, legt het bestuur amateurvoetbal van de KNVB verantwoording af en komt de Verenigingsraad tot besluiten over het Nederlandse amateurvoetbal.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'