Publicaties

Verhoging van contributies onvermijdelijk

Bezuinigingen bij gemeenten treffen de sport. Het sportbudget bij gemeenten neemt af, overwegend is sprake van een afname van maximaal 9%, onderzocht het Mulier Instituut. Het wordt voor verenigingen vrijwel onvermijdelijk de contributies te verhogen.

Hoewel nagenoeg alle gemeenten bezuinigen op sport, mag de sportsector zich gelukkig prijzen dat het ten opzichte van andere sectoren wordt ontzien. Bij burgers staat sport ook onderaan eventuele bezuinigingslijstjes. 7% van de bevolking heeft bezuinigd op sport en aanverwante zaken. Als gevolg van de recessie wordt vooral bezuinigd op sportmateriaal, sporthoreca en losse entreekaartjes voor zwembaden en ijsbanen.

Gemeenten leggen in de komende collegeperiode een groter deel van de rekening van sport neer bij de sportvereniging en de sporter door tariefsverhogingen voor sportaccommodaties en een afname van de subsidies voor sportverenigingen. 90% van de gemeenten geeft aan dat sporten voor de burger duurder gaat worden.

In de afgelopen jaren is sporten maar beperkt duurder geworden, doordat gemeenten de sportsector redelijk hebben ontzien en ook verenigingen contributieverhogingen zo veel als mogelijk hebben vermeden. Zodoende heeft de recessie er vooralsnog niet toe geleid dat sport onbetaalbaar is geworden. Sportbeoefening is nog altijd een relatief goedkope vrijetijdsactiviteit. Toch is de verwachting dat minder intrinsiek gemotiveerde sporters bij prijsverhogingen zullen gaan uitvallen, omdat ze een mindere bereidheid hebben om meer te betalen voor de sportbeoefening.
Sportverenigingen hebben tot op heden de gevolgen van de recessie goed op kunnen vangen. Het aandeel verenigingen met een gezonde financiële positie is gelijk gebleven tussen 2007 en 2012. Wel zijn er signalen dat sportverenigingen in deze periode hebben ingeteerd op de reserves.  De sportverenigingen spreken zorgen uit voor de toekomst door de hogere tarieven voor sportaccommodaties, daling van subsidies en sponsorinkomsten en toename van verantwoordelijkheden. Contributieverhogingen lijken hierdoor onvermijdelijk.
Sportaccommodaties staan onder druk door bezuinigingen op nieuwbouw, renovatie en onderhoud van sportaccommodaties. Daarnaast overwegen gemeenten andere beheervormen, waarbij meer verantwoordelijkheden worden neergelegd bij commerciële aanbieders of bij sportverenigingen.
Zwembaden hebben te maken met een afname van het aantal incidentele bezoekers. Daarnaast drukken door gemeentelijke herindelingen vaak meerdere zwembaden op de gemeentelijke begroting. Hierdoor worden op lokaal niveau discussies gevoerd over de sluiting van één of meer zwembaden.
Ook fitnesscentra hebben het moeilijk. In 2011 waren er 157 opheffingen tegenover 44 nieuwe inschrijvingen. Alleen fitnesscentra in het goedkope segment nemen toe, de zogenaamde budgetfitnesscentra.
Dit zijn enkele bevindingen uit het onderzoeksrapport Sport en recessie 2013  van het Mulier Instituut dat op 6 februari is aangeboden aan de Tweede Kamer door Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rapport Sport en recessie 2013 biedt inzicht in de doorwerking van de economische recessie op sportbeleid, sportorganisaties en sportdeelname op basis van een bevraging via het gemeentepanel van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), het Nationaal Sport Onderzoek 2013 en secundaire analyse op data van landelijke monitoren, zoals de SportAanbiedersMonitor, Zwembad Monitor en de Fitness Monitor.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'