Publicaties

Vernieuwd spelregelbewijs per 1 juli 2024

Met ingang van het seizoen 2014/’15 zijn spelers uit 1998 verplicht het Spelregelbewijs te halen. Elk seizoen komt daar een nieuw geboortejaar bij. De seizoenen zijn verstreken en inmiddels zijn we bij het geboortejaar 2007. De hoogste tijd voor een vernieuwd platform en een herziening van de regels, zegt de KNVB.

Het Spelregelbewijs is in het leven geroepen om jonge voetballers meer kennis en inzicht te geven over de spelregels. Dit zorgt voor een sportiever verloop van de wedstrijden en meer begrip voor de beslissingen van de scheidsrechter. Het draagt bij aan een sportief en veilig voetbalklimaat voor iedereen, één van de strategische doelen van de KNVB.

Vanaf het seizoen 2014/’15  moet het Spelregelbewijs behaald worden op Voetbalmasterz. Het platform is verouderd. Vandaar dat er de afgelopen tijd hard is gewerkt aan een platform dat meer aansluit bij de doelgroep en ook aansluit bij de ‘look en feel’ van andere platforms van de KNVB, zoals Rinus en Dug Out. Dit vernieuwde platform zal begin juli 2024 worden gelanceerd.  Specifieke communicatie richting de doelgroep en verenigingen volgt binnenkort. In het najaar van het seizoen 2024/’25 zal tevens een Engelse versie worden gelanceerd. Op deze manier wordt de website voor meer spelers toegankelijk.

Regels

Naast dat het platform wordt vernieuwd worden er vanaf lancering andere regels gehanteerd. Waar het Spelregelbewijs voorheen behaalt diende te worden binnen een specifiek aantal wedstrijden waaraan een speler deelnam, wordt er na lancering van het nieuwe platform voor iedereen een specifieke datum gehanteerd waarop het spelregelbewijs behaalt dient te worden. Ook zit er nu een andere sanctie aan verbonden. Dit houdt in dat:

De speler die op of na 1 januari 1998 is geboren, dient voor 1 januari 2025 in het bezit te zijn van een door het bestuur amateurvoetbal verstrekt Spelregelbewijs. Indien de speler op 1 januari 2025 niet in het bezit is van een Spelregelbewijs, kan de speler niet geregistreerd worden op het digitale wedstrijdformulier. Daarmee is de speler dus niet speelgerechtigd en kan niet deelnemen aan officiële door de KNVB georganiseerde wedstrijden. Dit houdt stand tot het Spelregelbewijs behaald is.

Spelers die tussen 1998 en 2006 zijn geboren, waren al eerder verplicht het Spelregelbewijs te behalen. Zij krijgen de mogelijkheid om het Spelregelbewijs alsnog voor 1 januari 2025 te behalen. Anders kunnen ook zij niet geregistreerd worden op het digitale wedstrijdformulier en zijn ze dus niet speelgerechtigd, totdat het Spelregelbewijs behaald is. 

Dispensatie kan enkel worden verleend wanneer er wordt voldaan aan de voorwaarden. Deze komen begin juli op de website te staan. Dispensatie wordt uitsluitend voor een halfjaar verleend. Volgend seizoen dus tot 1 juni 2025.

Deze aanpassingen worden verwerkt in het Handboek Competitiezaken 2024/’25.

Na lancering van het vernieuwde platform wordt er gewerkt aan het verder ontwikkelen van het platform.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'