Publicaties
Logo KNVB

Vraagtekens bij financieel beleid KNVB

De KNVB gaat haar hoofdkwartier in Zeist voor meer dan 13 miljoen euro verbouwen, maar maakte onlangs ook bekend dat het amateurvoetbal op een miljoenenverlies afstevent. Daardoor komen er zo’n vijftig arbeidsplaatsen te vervallen. Hoe kan dat?

Op het terrein waar het bondsbureau van de KNVB in Zeist staat komt een nieuw opleidingscentrum, een sporthotel waar een nationale ploeg kan verblijven en een kunstgrasveld voorzien van de nieuwste analyseapparatuur. Bondsvoorzitter Michael van Praag presenteerde deze plannen voor de KNVB Campus, die in 2016 klaar moet zijn. De totale investering (ex. inventaris) bedraagt (incl. BTW) 13.689.929 euro.

Volgens de voetbalbond wordt de verbouwing onder meer gefinancierd door een subsidie van de UEFA (6.000.000 euro), het aandeel van Stichting KNVB Events met 3.000.000 euro, een bijdrage uit het eigen vermogen van de KNVB (ruim 2.000.000) en een deel met vreemd vermogen à 2.520.342 euro. Daarnaast zullen (ook) de investering in de inventaris, financieringskosten en het opgelopen achterstallig onderhoud ter waarde van 4.225.393 euro met vreemd vermogen worden gefinancierd. Uitgangspunt voor de KNVB is dat de te contracteren exploitatiepartner de inventaris voor het opleidingscentrum en het teamhotel inbrengt.

De KNVB zegt dat de renovatiekosten in Zeist niet ten laste zullen komen van de amateurclubs. Niettemin maken veel amateurverenigingen zich grote zorgen over de aangekondigde contributieverhoging per seniorlid met twee euro. De ad-interim directeur van de amateursectie Hans Spierings legt op de site van de KNVB uit dat de verhoging niets met de inrichting van de Campus te maken heeft, maar met de toekomst van de sectie Amateurvoetbal.

Niettemin zullen amateurbestuurders met enige argwaan de cijfers op een rij zetten. De begroting van het lopende seizoen, die was geraamd op 317.200 euro positief zal dit jaar uiteindelijk met een negatief saldo van 4.2 miljoen euro worden afgesloten.

Bij navraag in Zeist komt de bond met de volgende verklaring: ‘Gedurende de eerste maanden van het lopende seizoen hebben zich ontwikkelingen voorgedaan, welke een negatieve impact hebben op de exploitatie. Het gepresenteerde overschot in de begroting werd daardoor na doorvertaling een tekort van 0,8 miljoen euro. Daarnaast zijn de investeringen in ICT, kosten van de organisatieontwikkeling en de afwaardering van de lening KNVB Beach Soccer in het huidige resultaat verantwoord waardoor het tekort oploopt naar 3,9 miljoen euro. Aangezien het tekort over het seizoen 2011/’12 nog moet worden gecorrigeerd (0,3 miljoen euro) bedraagt het totale tekort uiteindelijk 4,2 miljoen euro.

Spierings: ‘De extra bijdrage van onze leden hebben we nodig om niet alleen het begrotingsgat te kunnen dichten, maar vooral om het voetbal te kunnen blijven ontwikkelen. Vorig jaar zijn we een organisatieontwikkelingtraject gestart binnen het amateurvoetbal waarbij we het vergrootglas boven al onze activiteiten hebben gelegd. De vraag hierbij was: voldoen al deze activiteiten aan onze kerntaken? En: kunnen we nog effectiever en efficiënter te werk gaan? Naar aanleiding van dit traject is een aantal noodzakelijke veranderingen doorgevoerd. Juist om de service naar de clubs en onze leden te verbeteren. Dit is helaas niet voldoende gebleken.’

De KNVB-directeur zegt zich bewust te zijn van de impact. ‘Het gaat consequenties hebben voor de medewerkers amateurvoetbal in Zeist en de districten van de KNVB (naar schatting zullen 50 fte’s verdwijnen, red.). We hebben het hier immers over mensen. Over collega’s die al enige tijd in onzekerheid verkeren. En over kundige en loyale krachten. Juist daarom staat zorgvuldigheid op dit moment voorop.’

Verder zegt hij: ‘Naast investeringen worden we geconfronteerd met structureel stijgende lasten. Er wordt als bond tegenwoordig veel meer van ons gevraagd dan voorheen. We organiseren niet alleen competities, maar investeren ook fors in zaken als sportiviteit en respect, accommodaties en ICT. Het mogelijk maken van het Digitale Wedstrijdformulier in het amateurvoetbal is hier een goed voorbeeld van. Hartstikke nodig zal menigeen zeggen, maar natuurlijk niet zonder prijskaartje. We hebben dus te maken met een veranderende realiteit, maar moeten tegelijkertijd anticiperen op de toekomst. De teruglopende inkomsten voor onze sport, bijvoorbeeld vanuit de Lotto, zijn daarbij ook een punt van aandacht.’

Wat de vertegenwoordigers van de clubs annex leden van de nieuw ingestelde verenigingsraad vinden van het tekort en de ingreep in het personeel zal blijken op de eerstvolgende bijeenkomst, in mei.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'