Publicaties
BAV logo

Waar is de BAV op dit moment mee bezig?

Waar zijn we mee bezig? Deze vraag krijgen wij als bestuur van de BAV met enige regelmaat. In het bijzonder na de laatste uitgave van ons kwartaalblad BAV INFO, waarin sommige leden reageerden, -waarvoor dank – dat men graag op de hoogte wil zijn van onze activiteiten.

Het betekent tevens dat onze communicatie in uw richting te verbeteren valt en dat willen we onder andere doen door periodiek een nieuwsbrief te verzenden aan onze lidverenigingen en diverse personen zoals onze districtsafgevaardigden en ere-leden. In deze nieuwsbrief geven we in het kort weer wat wij op dit moment voor zaken voor onze leden onder handen hebben.

Zaken in de districten
Veel en vooral ook goed werk wordt door onze districtsafgevaardigden in hun regio gedaan. Vragen om hulp, bemiddeling, advies en dergelijk, veelal op juridisch vlak worden door onze mensen in de districten veelvuldig en meestal naar tevredenheid behandeld. Op onze website www.bav-voetbal.nl kunt u de gegevens van onze afgevaardigden en bestuursleden vinden.

CAO Amateurvoetballers
Ten gevolge van de instroom van Betaald Voetbal clubs, de invoering van de Landelijke Divisie en de 2de overschrijvingsperiode is het nodig dat er komend jaar een CAO voor amateurvoetballer afgesloten gaat worden. Wij hebben hiervoor, als daartoe gerechtigde werkgeversorganisatie in het amateurvoetbal, het voortouw genomen. Momenteel zijn bestuursleden Henk van der Pol en Henk Feitsma in gesprek in het zogeheten THB (Topklasse/Hoofdklasse/Belangenorganisatie) overleg. Tevens worden contacten gelegd met de vertegenwoordigers van de spelers om de eerder, op verzoek van de KNVB, afgebroken gesprekken weer op te starten.

Evaluatie combinatie dossier
Afgesproken is dat de nieuwe structuur uitvoerig geëvalueerd gaat worden. Als vertegenwoordiger van alle amateurverenigingen hebben wij ons aangemeld om zitting te nemen in de werkgroep die deze evaluatie gaat uitvoeren. Door directie/management van de KNVB aan een uitnodiging voor de eerste bijeenkomst is toegezegd. Ervaringen van verenigingen zijn van harte welkom bij onze secretaris.

Piramide overleg
Door de KNVB zijn in West 2 bijeenkomsten belegd over het zondagvoetbal. Want: voor zover wij hebben begrepen gaat de KNVB de piramide nader beschouwen en onder de loep nemen. Zodra de uitkomsten bekend zijn, zal de KNVB zich bij ons melden voor overleg, zo is ons toegezegd.

BUMA/Stemra
De onderhandelingen met BUMA over de tarieven 2015-2016 gaan binnenkort van start. Wij hebben met de KNVB afgesproken dat we vooraf aan tafel gaan om de zaken te bespreken en ook gezamenlijk met BUMA in gesprek te gaan.

FOX Sports
Veel verenigingen meldden zich bij ons met vragen over FOX Sports omdat de tarieven ernstig hoger liggen dan die van Eredivisie Live. Het bestuur wil heel graag in gesprek met FOX, maar het blijkt moeilijk contact te krijgen. Onder het motto ‘de aanhouder wint’ blijven we onverminderd pogingen doen in gesprek te raken en over de tarieven voor de clubs te spreken.

VVON en COVS
De beide belangenorganisaties die zich respectievelijk inzetten voor de oefenmeesters en scheidsrechters hechten er – net als wij- waarde aan om informatie met elkaar uit te wisselen. Zaken in het belang van de clubs en standpunten richting KNVB-beleid wordt in periodiek overleg besproken.

BAV-promotie
In het najaar van 2014 hebben we een stand gehuurd op de nationale voetbalbeurs in Gorinchem. Dat gaan we in 2015 herhalen. Op deze beurs komen we in contact met potentiële nieuwe leden, maar ook met samenwerkende partijen in het amateurvoetbal. Hiervoor, maar ook in het algemeen is een nieuwe BAV-brochure ontwikkeld die in de juni-editie van ons magazine zal worden meegestuurd.

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'