Publicaties

Uitslag enquête: Wachtlijsten bij amateurclubs nemen toe, vrijwilligersprobleem bijna overal aanwezig

De Belangenorganisatie Amateur Voetbalvereniging (BAV) heeft haar jaarlijkse enquête bij haar ongeveer 1.500 leden over de staat van het amateurvoetbal afgerond. Daaruit blijkt dat wachtlijsten een nieuw (groot) probleem aan het worden zijn en dat verenigingen bijna allemaal merken dat het steeds lastiger wordt vrijwilligers te werven. De amateurclubs zijn relatief goed uit de energiecrisis gekomen en het Weekenvoetbal wordt grotendeels als positief beschouwd. Hieronder de resultaten.

Vrijwilligers

Merkt u dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te werven?

Ja: 90,2%
Nee: 9,8%

In welke leeftijdscategorie heeft u de meeste vrijwilligers?

18-25 jaar: 1,1%
26-35 jaar: 6,5%
36-50 jaar: 54,3%
51-60 jaar: 19,9%
61-70 jaar: 16,1%
71-80 jaar: 2,2%
80+: 0%

In welke leeftijdscategorie heeft u de minste vrijwilligers?

18-25 jaar: 50%
26-35 jaar: 17,2%
36-50 jaar: 7%
51-60 jaar: 1,1%
61-70 jaar: 2,7%
71-80 jaar: 3,8%

Heeft u op dit moment voldoende vrijwilligers om de vereniging adequaat draaiende te houden?

Ja: 78,8%
Nee: 21,2%

In welk onderdeel van de vereniging komt u de meeste vrijwilligers tekort?

Wij komen geen vrijwilligers tekort: 10,3%
Als trainer van een elftal: 11,4%
Als leider van een elftal: 7%
Als (jeugd)bestuurslid: 17,3%
Als bar- of keukenmedewerker: 34,1%
In het accommodatieonderhoud: 20%

Energie

De steunmaatregelen van de overheid mbt energie zijn afgelopen. Wat betekent dat voor u?

Wij krijgen geen problemen: 47,6%
Wij krijgen te maken met geringe financiële problemen: 20,5%
Wij krijgen grote financiële problemen: 7%
Dat kunnen we nog niet inschatten: 24,9%

Hoe is uw vereniging het afgelopen jaar financieel doorgekomen voor wat betreft de hogere kosten voor energie?

Wij hebben ondanks de hogere kosten ongeveer hetzelfde gedraaid als was begroot: 42,2%
Wij hebben ten gevolge van de hogere kosten een licht verlies gedraaid: 24,3%
Wij hebben ten gevolge van de hogere kosten behoorlijk verlies gedraaid: 8,6%
Wij hebben te gevolge van de hogere kosten en groot verlies gedraaid: 3,2%
Ons financieel resultaat werd niet beïnvloed door energiekosten: 21,6%

Welke maatregelen heeft u moeten nemen tijdens de energiecrisis?

Contributies verhoogd: 21,9%
Investeringen moeten uitstellen: 17,7%
Extra activiteiten organiseren om financiën op te halen: 16,8%
Geen of nauwelijks verwarming in de kantine: 9,4%
Geen of nauwelijks warme douches: 6,1%
Andere maatregelen: 11%
We hoefde geen maatregelen te nemen: 17,1%

Weekendvoetbal

Wachtlijsten

Is er op uw vereniging sprake van wachtlijsten?

Ja: 22%
Nee: 78%

Wat is de oorzaak van de wachtlijsten?

Ruimtegebrek: 38,7%
Tekort aan vrijwilligers: 12,9%
Beide: 21%
Anders: 27,4%

Agressie op en rond de velden

De laatste maanden zijn er in de media meer meldingen over agressie op de voetbalvelden. Merkt u dat er bij uw vereniging meer agressie van leden/ouders/toeschouwers is?

Ja: 29,6%
Nee: 70,4%

Hoe zou u de sfeer willen typeren in het post-corona tijdperk?

Hetzelfde als daarvoor: 47,8%
Er is juist meer verbinding met elkaar: 9,1%
We merken dat er iets meer kortere lontjes zijn: 39,8%
We merken dat er veel meer kortere lontjes zijn: 3,2%

Weekendvoetbal

Het aantal derby’s na de invoering van het Weekendvoetbal is…

toegenomen: 20,8%
afgenomen: 27,7%
vrijwel hetzelfde gebleven: 51,5%

Het aantal toeschouwers na de invoering van het Weekendvoetbal is…

toegenomen: 5%
afgenomen: 38,6%
vrijwel hetzelfde gebleven: 56,4%

Het spelen op wisselende speeldagen vinden wij…

problematisch: 32%
geen probleem: 21%
niet van toepassing: 47%

Het spelen met wisselende aanvangstijden vinden wij…

problematisch: 34%
geen probleem: 37%
niet van toepassing: 29%

Het weekenvoetbal is voor ons in financieel opzicht per saldo…

positief: 34%
negatief: 17%
maakt niet veel uit: 49%

Op grond van de ervaringen tot nog toe is ons oordeel over Weekendvoetbal…

heel negatief: 5,5%
negatief: 11%
neutraal: 51,5%
positief: 28,3%
heel positief: 4%

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'