Publicaties
Jaap Bisschop, voorzitter BAV

Wat vinden jullie ervan?

BAV-voorzitter Jaap Bisschop gaat met zijn column dieper in op de huidige zaken die spelen bij bestuurders in het amateurvoetbal.

Wat vinden jullie ervan? Deze vraag kregen wij als BAV bestuur, en ook in de districten de afgelopen periode met grote regelmaat. Het ging over twee zaken:

Ten eerste over het nieuwe pupillenvoetbal, en ten tweede over de straffen die de licentiecommissie van de KNVB uitdeelde aan een 14-tal 2e en 3e divisieclubs.

Wat het eerste betreft: als je zo alle reacties op een rijtje zet, en je oor te luister legt, is er eigenlijk niets op tegen om het voetbal voor de leden vanaf de basis eens opnieuw tegen het licht te houden. Ik heb een aantal bijeenkomsten over dit onderwerp bijgewoond en we hebben er met het management van de KNVB over gesproken. Een drietal knelpunten was te bespeuren, namelijk: wat zijn de extra kosten, hoe kunnen we de benodigde bemensing regelen en is het tijdpad haalbaar? Op vragen welk advies de BAV gaf in deze, kan ik zeggen dat dit een lastig punt was, om de simpele reden dat de reacties die wij desgevraagd ontvingen, zeer uiteenlopend waren. De KNVB heeft – voor zover ik het kan inschatten – goed naar de geluiden geluisterd en met enige aanpassingen het proces een vervolg gegeven, met instemming van de Ledenraad van het Amateurvoetbal.

‘Als je zo alle reacties op een rijtje zet, en je oor te luister legt, is er eigenlijk niets op tegen om het voetbal voor de leden vanaf de basis eens opnieuw tegen het licht te houden.’

Wat het tweede punt betreft, ligt het wat ingewikkelder. En we vinden er ook wat van.
In beknopte vorm: In januari 2016 hebben wij al bij de KNVB aanhangig gemaakt dat de BAV met prof. mr. Marjan Olfers had gesproken waarbij belangrijke knelpunten aan de orde kwamen. Namelijk het mededingingsverhaal, de mogelijke uitzonderingspositie voor sportclubs t.a.v. de Wet Werk en Zekerheid zodat een club niet zomaar een aantal mensen in vaste dienst heeft. U heeft hierover al veel kunnen lezen.
In november jl. hebben wij een brief naar de KNVB gestuurd met de vraag of het mogelijk zou zijn het sanctioneren op te schorten totdat de cao kon worden afgerond, en dat de clubs daarmee de gelegenheid kregen om de zaken op orde te krijgen. Zowel het afronden van de cao, als het opschorten is tot op heden niet gelukt. Ik ben razend benieuwd of de clubs ook daadwerkelijk de gang naar de rechter zullen maken. De BAV zal niet als partij deelnemen, maar de clubs wel faciliteren.
En het zal me ook niet verbazen als mijn bespiegelingen al door de realiteit zijn achterhaald op het moment dat u dit leest, want het hele proces is vergelijkbaar met een rollercoaster.
Maar zoals we weten: alles is relatief. Dat realiseer je je op het moment dat je voor de zoveelste keer een sportvriend – dit keer Dick Langenbach – moet missen. Iemand die ook al zoveel tijd in onze organisatie en de KNVB heeft gestoken.

Jaap Bisschop, voorzitter BAV

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'