Publicaties
Jan Kroes praat over het project Winnaars van Morgen van de KNVB.

Winnaars van Morgen: samenwerken aan betere toekomst

Het Nederlandse jeugdvoetbal moet met het masterplan “Winnaars van morgen” een stevige impuls krijgen. Jan Kroes, technisch jeugdcoördinator van de KNVB, sprak op de algemene ledenvergadering van de BAV over het nieuwe toekomstperspectief.

Over het jongste KNVB-plan “Winnaars van morgen” is al veel gezegd en geschreven. Kenners uit de hele wereld zijn geconsulteerd om de kwaliteit van het Nederlandse (jeugd)voetbal naar een hoger plan te tillen. Want ‘wij’ verliezen snel terrein ten opzichte van de Europese en mondiale concurrenten. Het moet dus beter.

Nu de eerste steen in het water is gegooid en het amateurvoetbal langzaam op adem komt van de nieuwe plannen is er tijd voor discussie. ‘En dat is ook het mooie van dit idee’, zegt Kroes. ‘We willen dit mét de clubs regelen, niet vanuit een ivoren toren in Zeist opleggen. Het moet bottom-up zijn intrede doen, want op die manier kun je draagvlak creëren.’

Veel vragen
Wel zijn er veel vragen vanuit het amateurvoetbal, merkt ook de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV). Voorzitter Jaap Bisschop. ‘Natuurlijk is de eerste reactie er een van schrik. Wat gaat hier gebeuren? Welke inspanningen moeten verenigingen doen? We zijn in overleg met de KNVB getreden en een van de belangrijkste componenten van het plan is volgens ons: communicatie. Daar willen we samen met de KNVB in optrekken, want wij kennen de clubs en de mensen. Op die manier worden wij aan de voorkant van het proces geïnformeerd en kan men informatie via ons magazine, onze nieuwsbrief en onze website verspreiden. Je kunt het een soort ambassadeurs-functie noemen van onze organisatie die uiteraard met een kritisch oog zal blijven kijken.’

De kwaliteit van de jeugdcoaches moet omhoog. Ook verenigingen moeten daarin investeren.

De presentatie van Kroes tijdens de jaarvergadering was verhelderend. Er is voor “Winnaars van Morgen” veel onderzoek gedaan. De beleidsbepalers hebben, om een goed inzicht te krijgen waar de problemen van het vaderlandse voetbal precies liggen, onder andere zogenoemde focusgebieden vastgesteld; een huidig probleem samengevat, met daarbij een aanbeveling. Kroes vertelde over enkele focusgebieden die specifiek met het amateurvoetbal te maken hebben.

1. Probleemstelling
In het amateurvoetbal zijn bij de jeugdteams nog veel incompetente trainers en jeugdleiders actief. Om uitstroom te voorkomen en spelplezier en kwaliteit van de spelers te verhogen, zijn goede, competente trainers hard nodig.
Aanbeveling
De ruim 41.000 jeugdteams verdienen competente trainers en coaches. Er zullen in het amateurvoetbal 41.000 jeugdtrainers – en coaches worden opgeleid door KNVB-kadercoaches.

2. Probleemstelling
Er is geen online omgeving waar alle benodigde informatie en kennis te verkrijgen is voor trainers, coaches en begeleiders.
Aanbeveling
Er wordt een online trainersplatform opgezet voor alle trainers in het betaald en amateurvoetbal. Trainers kunnen daar bijvoorbeeld de trainingsplanning, trainingsvormen en schema’s uitwisselen.

3. Probleemstelling
Het standaard aanbod van competitie- en wedstrijdvormen veroorzaakt bij de junioren veel uitval. Uit KNVB-uitstroomonderzoek blijkt dat de uitstroom bij verenigingen toeneemt vanaf 12 jaar.
Aanbeveling
Aanpassing wedstrijd- en competitieaanbod junioren B-categorie. Op basis van de uitstroommotieven van deze groep zal worden onderzocht hoe wedstrijd en competities beter kunnen aansluiten op de behoeften van deze groep.

4. Probleemstelling
De wedstrijdvormen van O6 tot en met O12 sluiten niet optimaal aan op de ontwikkeling en het spelplezier van de spelers.
Aanbeveling
Optimaliseren van de wedstrijdvormen voor de leeftijdscategorieën O6 tot en met O12.  Jeugdige spelertjes moeten meer aan de bal zijn. Dus beginnen ze straks 2 tegen 2 als adviesvorm bij de O6 en 4 tegen 4 bij de O7 om vervolgens van O8 t/m O10 6 tegen 6 te spelen en bij de 011 en 012 8 tegen 8. (zie afbeelding).

Dit plan, waarmee we gaan bouwen aan de “Winnaars van Morgen”, is van ons allemaal. In die gezamenlijkheid, op een moment dat die er moet zijn, schuilt de kracht van ons nationale voetbal.

Er spreekt veel ambitie uit de nieuwe aanpak. En het vraagt samenwerking, óók van de amateurclubs. Zeker gezien de aanbeveling dat er 41 duizend jeugdtrainers- en coaches moeten worden opgeleid, door achttien KNVB-kadercoaches. Dat vraagt namelijk ook een investering van de verenigingen. ‘Maar die zijn minimaal’, zegt Kroes. ‘En de KNVB investeert mee door kadercoaches beschikbaar te stellen. Ik weet zeker dat we daar samen uit zullen komen.’ Die opgeleide coaches en leiders zijn nodig ook, vertelde Kroes de toehoorders van de vergadering. Uit cijfers blijkt immers dat het ontbreken van een goede trainer/coach de belangrijkste reden is dat jongens, en in mindere mate meisjes, vroegtijdig stoppen met voetballen.
Volgens Kroes is de eerste winst al binnen. ‘Dit plan, waarmee we gaan bouwen aan de “Winnaars van Morgen”, is van ons allemaal. In die gezamenlijkheid, op een moment dat die er moet zijn, schuilt de kracht van ons nationale voetbal.’

Winnaars van Morgen

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'