Publicaties

Zorgen over BOSA-regeling blijven bestaan, ondanks extra financiële lapmiddelen

Minister Conny Helder (VWS) wil extra geld overhevelen voor de BOSA-regeling (Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties), maar zorgen blijven over de toekomst. Sportbonden en belangenorganisaties, waaronder ook de BAV, vinden dat er structurele oplossingen moeten komen.

De BOSA is een belangrijk instrument dat sportverenigingen ondersteunt in de financiële opgaven waar zij voor staan op het gebied van de bouw en onderhoud van accommodaties. Voor 2024 is de regeling al in mei uitgeput. En hier geldt: als er niets meer in de pot zit, kan er ook geen aanvraag meer worden gedaan. Het volgens het subsidieplafond beschikbare bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Politiek, sportbonden en belangenorganisaties riepen de demissionaire minister op extra financiering te zoeken. Dat is er deels gekomen, hoewel er geen structurele oplossing is. Allereerst is in de Voorjaarsnota 2024 een kasschuif opgenomen voor het naar voren halen van middelen voor de BOSA. In totaal wordt € 22,5 miljoen uit de jaren 2025, 2026 en 2027 naar 2024 geschoven. Daarnaast zal middels een overheveling vanuit de Subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (hierna: DUMAVA) € 10 miljoen toegevoegd worden aan het beschikbare budget voor de BOSA in het jaar 2024. Het subsidieplafond voor 2024 wordt daarmee in totaal verhoogd van € 79 miljoen naar € 111,5 miljoen.

‘Ik ben voornemens op korte termijn maatregelen te nemen om aan aanvragers die nog een aanvraag in willen dienen duidelijk te maken dat de kans op toekenning nagenoeg nihil is’

Maar zelfs met deze verhoging zullen niet alle ingediende aanvragen in 2024 (ter waarde van € 122,2 miljoen) kunnen worden toegekend. ‘Ik ben daarom voornemens op korte termijn maatregelen te nemen om aan aanvragers die nog een aanvraag in willen dienen duidelijk te maken dat de kans op toekenning nagenoeg nihil is’, antwoordt Helder op vragen vanuit de Tweede Kamer.

Volgens inventarisatie van het Register voor Verenigingsbestuurder (RVVB) en de Belangenorganisatie Amateur Voetbalverenigingen (BAV) is er met het huidige pakket aan maatregelen alsnog een direct tekort van 10,7 miljoen euro. Verenigingen die de komende zeven maanden nog een aanvraag hadden willen indienen vallen buiten de boot, terwijl verenigingen naar schatting nog voor 15 miljoen euro aanvragen zouden willen indienen.

Een amendement van Inge van Dijk vraagt de nieuwe regering om tachtig miljoen euro extra vrij te maken voor de BOSA-regeling.

Tags:
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws?

Elke maand verstuurt de BAV een nieuwsbrief met het allerlaatste nieuws voor voetbalbestuurders. Zo'n 1.600 mensen hebben zich daar al voor ingeschreven. Vul uw gegevens in en ook u ontvangt ons laatste nieuws in uw mailbox.

'Wie doet de ingewikkelde wetgeving binnen uw club? Daar kan de BAV uitkomst in bieden'

'Clubs moeten eerder de juridische hulp van de BAV inschakelen'

'De positie van de BAV in het voetballandschap zal nadrukkelijker zijn dan in het verleden'

'In de totstandkoming van de nieuwe structuur van de KNVB speelt de BAV een belangrijke rol'